NEW PRE-POTTERY NEOLITHIC SETTLEMENTS FROM VùRANúEHùR DISTRICT

Abstract: In the present study, the Neolithic Period settlements at Baûaran Höyük, Baûaran-HerzoTepe and Kocanizam Tepe located within the provincial borders of úanlıurfa province Viranûehir district.The properties of all settlements pertaining to the Pre-Pottery Neolithic period are unearthed and significant findings are encountered as regards the civil architecture of that era. Arranged in the north-south direction and founded with 3-5 km intervals, such settlements revealed a unique property never encountered in the region before. Sefer Tepe settlement, which is already discovered and possessing identicalproperties with the Pre-Pottery Neolithic Period settlements, such as Nevali Çori, Göbekli Tepe andKarahan Tepe, containing “T” shaped pillars, is further examined under the scope of the present study.Baûaran Höyük, Baûaran-Herzo Tepesi and Kocanizam Tepe are discovered recently during the culturalinventory studies conducted in 2011.  -Özet: Bu çalıûmada, úanlıurfa ili Viranûehir ilçesi sınırları içerisinde yer alan Baûaran Höyük, Baûaran-Herzo Tepesi ve Kocanizam Tepesi’nde bulunan Neolitik dönem yerleûimleri incelenmiûtir. Yerleûimlerin tümünün Çanak Çömleksiz Neolitik döneme ait özellikleri ortaya çıkartılmıû ve dönemin sivil mimarisi hakkında önemli bulgulara rastlanmıûtır. Kuzey-güney yönünde dizilmiû ve 3-5 km aralıklarla kurulmuûolan bu yerleûimler bölgede benzeri görülmeyen bir özelliøi ortaya çıkarmıûtır. Daha önce tespit edilmiûolan ve içinde “T” ûeklinde dikmetaûların yer aldıøı Nevali Çori, Göbekli Tepe ve Karahan Tepe gibi Çanak Çömleksiz Neolitik döneme ait merkezlerle benzer özelliklere sahip Sefer Tepe yerleûimi de bu araûtırma kapsamında tekrar incelenmiûtir. Baûaran Höyük, Baûaran-Herzo Tepesi ve Kocanizam Tepesi, 2011yılında yapılan kültürel envanter çalıûmaları sırasında ilk kez keûfedilmiûtir.

NEW PRE-POTTERY NEOLITHIC SETTLEMENTS FROM VùRANúEHùR DISTRICT

In the present study, the Neolithic Period settlements at Baûaran Höyük, Baûaran-Herzo Tepe and Kocanizam Tepe located within the provincial borders of şanlıurfa province Viranûehir district. The properties of all settlements pertaining to the Pre-Pottery Neolithic period are unearthed and significant findings are encountered as regards the civil architecture of that era. Arranged in the north-south direction and founded with 3-5 km intervals, such settlements revealed a unique property never encountered in the region before. Sefer Tepe settlement, which is already discovered and possessing identical properties with the Pre-Pottery Neolithic Period settlements, such as Nevali Çori, Göbekli Tepe and Karahan Tepe, containing “T” shaped pillars, is further examined under the scope of the present study. Baûaran Höyük, Baûaran-Herzo Tepesi and Kocanizam Tepe are discovered recently during the cultural inventory studies conducted in 2011

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { anatolia601655, journal = {Anadolu}, issn = {0570-0116}, eissn = {2667-5129}, address = {Ankara Üniversitesi, DTCF, Arkeoloji Bölümü, Ana Bina, 06100 Sıhhiye-Ankara}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {}, pages = {164 - 180}, doi = {10.1501/andl\_0000000398}, title = {NEW PRE-POTTERY NEOLITHIC SETTLEMENTS FROM VùRANúEHùR DISTRICT}, key = {cite}, author = {Güler, Mustafa and Çelik, Bahattin and Güler, Gül} }
APA Güler, M , Çelik, B , Güler, G . (2012). NEW PRE-POTTERY NEOLITHIC SETTLEMENTS FROM VùRANúEHùR DISTRICT . Anadolu , (38) , 164-180 . DOI: 10.1501/andl_0000000398
MLA Güler, M , Çelik, B , Güler, G . "NEW PRE-POTTERY NEOLITHIC SETTLEMENTS FROM VùRANúEHùR DISTRICT" . Anadolu (2012 ): 164-180 <
Chicago Güler, M , Çelik, B , Güler, G . "NEW PRE-POTTERY NEOLITHIC SETTLEMENTS FROM VùRANúEHùR DISTRICT". Anadolu (2012 ): 164-180
RIS TY - JOUR T1 - NEW PRE-POTTERY NEOLITHIC SETTLEMENTS FROM VùRANúEHùR DISTRICT AU - Mustafa Güler , Bahattin Çelik , Gül Güler Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - doi: 10.1501/andl_0000000398 DO - 10.1501/andl_0000000398 T2 - Anadolu JF - Journal JO - JOR SP - 164 EP - 180 VL - IS - 38 SN - 0570-0116-2667-5129 M3 - doi: 10.1501/andl_0000000398 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Anadolu NEW PRE-POTTERY NEOLITHIC SETTLEMENTS FROM VùRANúEHùR DISTRICT %A Mustafa Güler , Bahattin Çelik , Gül Güler %T NEW PRE-POTTERY NEOLITHIC SETTLEMENTS FROM VùRANúEHùR DISTRICT %D 2012 %J Anadolu %P 0570-0116-2667-5129 %V %N 38 %R doi: 10.1501/andl_0000000398 %U 10.1501/andl_0000000398
ISNAD Güler, Mustafa , Çelik, Bahattin , Güler, Gül . "NEW PRE-POTTERY NEOLITHIC SETTLEMENTS FROM VùRANúEHùR DISTRICT". Anadolu / 38 (Mayıs 2012): 164-180 .
AMA Güler M , Çelik B , Güler G . NEW PRE-POTTERY NEOLITHIC SETTLEMENTS FROM VùRANúEHùR DISTRICT. Anadolu. 2012; (38): 164-180.
Vancouver Güler M , Çelik B , Güler G . NEW PRE-POTTERY NEOLITHIC SETTLEMENTS FROM VùRANúEHùR DISTRICT. Anadolu. 2012; (38): 164-180.
IEEE M. Güler , B. Çelik ve G. Güler , "NEW PRE-POTTERY NEOLITHIC SETTLEMENTS FROM VùRANúEHùR DISTRICT", Anadolu, sayı. 38, ss. 164-180, May. 2012, doi:10.1501/andl_0000000398