Mizaç ve karakter özelliklerinin evlilik doyumu üzerine etkisi

Amaç: Bu çalışmada, evli çiftlerde Mizaç ve Karakter Ölçeği (MKÖ) ile ölçülen kişilik özellikleri ile Çift Uyum Ölçeği (ÇUÖ) ile ölçülen evlilik doyumu arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlandı. Yöntem: İzmir’de oturan ve ulaşılabilirlik ölçütüne göre seçilmiş 55 evli çifte MKÖ, ÇUÖ ve evlilik yaşantısını etkileyebileceği düşünülen çocukluk dönemi yaşantılarına ilişkin soruları da içeren sosyodemografik bilgi formu uygulanmıştır. Sonuçlar: Sonuç olarak, eşlerin memnuniyet-doyum, fikir birliği ve genel olarak evlilik doyumları ile ödül bağımlılığı mizaç boyutu arasında tutarlı bir ilişki saptanmıştır. Ödül bağımlılığı mizaç özelliğinin yüksek oluşunun eşler arasındaki memnuniyet-doyum, fikir birliği, bağlılık ve genel evlilik uyum düzeylerini doğrudan yordadığı görülmüştür. Tartışma: Eşlerin ödül bağımlılıklarının yüksek oluşunun genel evlilik doyumunu öngörmede temel alınabileceğini söylemek olasıdır. (

The influence of temperament and character dimensions on marital satisfaction

Objective: The purpose of the present study was to explore the relations between temperament and character dimensions of personality and marital satisfaction. Methods: More specifically, the present study investigated the relationship between the Temperament and Character Inventory and the Dyadic Adjustment Scale in a sample of 55 married couples. Results: The temperament scale reward dependence correlated significantly with the satisfaction, consensus of opinion, and marital adjustment scores. The temperament scale persistence correlated significantly with the attachment score. The temperament scale harm avoidance negatively correlated significantly with the attachment score. The character scale cooperativeness correlated significantly with the satisfaction score. Conclusion: High ‘reward dependence’ is probably a basic factor in marital satisfaction.

Kaynakça

1. Cloninger CR. A systematic method for clinical description and classification of personality variants. Arch Gen Psychiatry 1987; 44:573-588.

2. Cloninger CR, Svrakic DM, Przybeck TR. A psychobiological model of temperament and character. Arch Gen Psychiatry 1993; 50:975-990.

3. Cloninger CR. A unified biosocial theory of personality and its role in the development of anxiety states. Psychiatr Dev 1986; 3:167-226.

4. Cloninger CR, Przybeck TR, Svrakic DM, Wetzel RD. The Temperament and Character Inventory (TCI): a guide to its development and use. St Louis, Missouri, Center for Psychobiology of Personality, 1994.

5. Caughlin J P, Huston T L, Houts RM. How does personality matter in marriage? An examination of trait anxiety, interpersonal negativity, and marital satisfaction. J Pers Soc Psychol 2000; 78:326-336.

6. Kelly E L, Conley J. Personality and compability: A prospective analysis of marital stability and marital satisfaction. J Pers Soc Psychol 1987; 52:27-40.

7. Bouchard G, Lussier Y, Sabourin S. Personality and marital adjustment: Utility of the five-factor model of personality. J Marriage Fam 1999; 61:651-660.

8. Arkar H, Sorias O, Tunca Z. Mizaç ve Karakter Envanteri’nin Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16:190-204.

9. Köse S, Sayar K, Ak İ. Mizaç ve Karakter Envanteri (Türkçe TCI): Geçerlik, güvenirliği ve faktör yapısı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2004; 14:107-131.

10. Yılmaz A. Eşler arasındaki uyum, anne-baba tutumu ve benlik algısı arasındaki ilişkilerin gelişimsel olarak incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi 2001; 16:1-20.

11. Arkar H. Cloninger’in psikobiyolojik kişilik kuramı. Türk Psikoloji Bülteni 2005; 36:82-96.

12. Epstein EE, McCrady BS, Hirsch LS. Marital functioning in early versus late-onset alcoholic couples. Alcohol Clin Exp 1999; 21:547-556.

13. Nemechek S, Olson KR. Five factor personality similarity and marital adjustment. Soc Behav Pers 1999; 27:309-318.

14. Hazan C, Shaver PR. Psikolojinin alt alanları bağlanma:yakın ilişkilerle ilgili araştırmalar için bir çerçeve. Türk Psikoloji Bülteni 2000; 6:29-50.

15. Erdoğan S. Evlilik Uyumu ile Psikiyatrik Rahatsızlıklar, Bağlanma Stilleri ve Mizaç ve Karakter Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi. Gazi Üniversitesi Psikiyatri AD, Ankara, 2007.

16. Ben-Ari A, Lavee Y. Emotional expressiveness and neuroticism: do they predict marital quality? J Fam Psychol 2004; 18:62-70.

Kaynak Göster

Anadolu Psikiyatri Dergisi
  • ISSN: 1302-6631
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Başlangıç: 2000
  • Yayıncı: AVES Yayıncılık

12.8b10.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bir olgu üzerinden temporal lobektomi ve psikoz ilişkisi the possible relationship of temporal lobectomy and psychosis: a case report

Serap ERDOĞAN, Nursen ORAL, Selçuk CANDANSAYAR

Türkiye’nin dört farklı bölgesinde çocuk ve ergenlere cinsel tacizde bulunan kişilerin karakteristik özellikleri

Ayten ERDOĞAN, Evren TUFAN, Mehmet Gökşin KARAMAN, Mehmet Süleyman ATABEK, Cem KOPARAN, Esra ÖZDEMİR, Anna BARANOVA ÇETİNER, Nihal YURTERİ, Ülkem ÖZTÜRK, Mehmet Ali KURÇER, HANDAN ANKARALI

Epilepsi hastalarının kişilik özelliklerinin cloninger’in mizaç ve karakter ölçeği ile değerlendirilmesi

Bora BOSTANCİ, NUMAN KONUK, SİBEL KIRAN, ZEKERİYA KÖKREK, Seher Naz YENİ

Canlıdan organ naklinde ruhsal değerlendirme

M. Ayşın NOYAN, Özen SERTÖZ ÖNEN, HAYRİYE ELBİ, Özgül ÇETİN

Seboreik dermatitli hastalarda aleksitimi

Ali BOZKURT, Osman KÖSE, TUNAY KARLIDERE, Murat ERDEM, Mehmet AK, K. Nahit ÖZMENLER

İlaç kullanmayan majör depresif bozukluk ve panik bozukluğu hastalarında idrar neopterin düzeyi

İBRAHİM TAYMUR, Nurper ÖZEN ERBERK, Rıza Cumhur BORATAV, Halil YAMAN

Suça karışan ve karışmayan 12-15 yaş grubundaki çocuklarda akran istismarının çeşitli ailesel özelliklerle ilişkisi

GÜLÜMSER GÜLTEKİN AKDUMAN, GÜLEN BARAN

Zorunlu göçte psikopatoloji: üç kuşak arasında bir karşılaştırma

Sermin KESEBİR

Mizaç ve karakter özelliklerinin evlilik doyumu üzerine etkisi

Makbule KANSIZ, HALUK ARKAR

Erken ve geç başlangıçlı distimik bozukluğun klinik özellikleri, belirti dağılımı ve sosyal uyum yönünden farklılıkları

Saygın Salih EKER, Cengiz AKKAYA, ŞENGÜL CANGÜR, Aslı SARANDÖL, Ebru YAVAŞÇI ÖZTEPE, Ülkü SARIKAVAKLI, Selçuk KIRLI