İki uçlu mizaç bozukluğu: Mizaç sözcüğünü yersiz mi kullandık?

Kaynakça

1. Akiskal HS, Akiskal KK, Haykal RF, Manning JS, Connor PD. TEMPS-A: progress towards valida-tion of a self-rated clinical version of the Tempera-ment Evaluation of te Memphis, Pisa, Paris, and San Diego Autoquestionnaire. J Affect Disord 2005; 85:3-16.

2.Oral T. Duygudurum düzenleyicileri. Bul Clin Psychopharmacol 1999; 9:14-20.

3.Işık E. Depresyon ve duygu durumu bozuklukları. Ankara: Kent Matbaası, 2003.

4.Akiskal HS, Mallya G. Criteria for the soft bipolar spectrum treatment implications. Psychopharma-colBull 1987; 23:68-73.

5.Öztürk O. DSM-5 Türkçe çevirisi üzerine. Türk Psikiyatri Derg 2014; 25(1): 69-71

Kaynak Göster

Anadolu Psikiyatri Dergisi
  • ISSN: 1302-6631
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Başlangıç: 2000
  • Yayıncı: AVES Yayıncılık

8.5b8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Uzun süreli fluoksetin kullanımı sırasında ortaya çıkan hipotermi: Bir olgu sunumu

Kader Semra KARATAŞ

Prenatal androgens and autistic, attention deficit hyperactivity disorder, and disruptive behavior disorders traits

Hatice Güneş ÖZHAN BAYKAN, Canan TANIDIR, Hilal DOKTUR, Zerrin ÖNAL, Esra KUTLU, Hasan ÖNAL, Münir Kerim KARAKAYA

Tıp fakültesi öğrencilerinde bağlanma biçimi ile madde kullanma eğilimi arasındaki ilişki

Ferdi KÖŞGER, Ali Ercan ALTINÖZ

Computational analysis of affective facial behavior in children with the specific learning disorder

Miraç Barış USTA, M. Z. Koray KARABEKİROĞLU

Yaygın anksiyete bozukluğunda bilişsel çarpıtmaların tedaviye uyuma etkisi

Nurgül ÖZDEMİR, Şengül KOCAMER ŞAHİN, Gülçin ELBOĞA, Abdurrahman ALTINDAĞ

Karma belirtili olan ve olmayan unipolar depresyon hastalarında oksidatif stresin tiyol disülfitdengesi parametreleri ile değerlendirilmesi

Çiler AÇAR YILDIZOĞLU, Halil İbrahim TAŞ

The relation between Syrians’quality of life, depression and anxiety levels and economic conditions: a cross-sectional study at an adult refugee mental health clinic in Turkey

Ersin UYGUN

İki uçlu mizaç bozukluğu: Mizaç sözcüğünü yersiz mi kullandık?

Behice ALMIŞ HAN, Erdal IŞIK

Duygu düzenleme eğitiminin duygu düzenlemebecerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi*

Sevginar VATAN

Obsesif kompulsif bozukluğu olan ergenlerin toplumsal becerilerinin değerlendirilmesi

Funda DÖNDER ŞEN, Nursu ÇAKIN MEMİK