Uzun süreli fluoksetin kullanımı sırasında ortaya çıkan hipotermi: Bir olgu sunumu

Seçici serotonin gerialım inhibitörleri, psikiyatrik bozuklukların tedavisinde yaygın olarak kullanılan moleküllerdir. Klinisyenler arasında fluoksetin majör depresif bozuklukta güvenli olduğu kabul edilen ve tercih edilen bir anti-depresandır. Fluoksetin kısa ve uzun süreli kullanımı sonucunda birçok etki ve yan etki bildirilmiştir. Fluoksetin teda-visi sırasında bulantı, uykusuzluk, baş ağrısı, tremor, anksiyete, baş dönmesi, ağız kuruluğu, terleme, kabızlık, diyare görülebilen sık ve olası yanı etkilerdir. Bu yan etkilerin genellikle tedavinin başlangıcında ortaya çıktığı ve daha ilerde kendiliğinden kaybolduğu ileri sürülmektedir. Fluoksetinkullanımına bağlı hipotermi oluşumunun ise hayvan deneyleri çalışmalarda ortaya konulduğu görülmüştür. Deneysel çalışmalarda termoregülasyon üzerin-de diğer farmakolojik moleküllerin etkileri ile fluoksetinin bu molekülleri etkileşimi, vücut ısısını arttırıcı ya da azal-tıcı etkisi öne çıkmaktadır. Fluoksetinin termoregülasyonu sağlamak üzere klinik uygulamaları ise menopoz sonra-sı ateş basması oluşan kadın hastaların tedavisine yöneliktir. Psikiyatrik bir hastalık nedeniyle sadece fluoksetinin kullanımı sonrasında yan etki olarak hipotermi geliştiği bildirilen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu olguda uzun süre fluoksetin kullanımını sırasında hipotermi gelişen bir hasta sunulmaktadır.

___

1.Maswood N, Cosmi S, Alfinito PD, Leventhal L, Deecher DC. The role of the selective serotonin reuptake inhibitor fluoxetine in temperature regu-lation in ovariectomized rat models. Neuroen-docrinology 2006; 84:330-338.

2.Smith JE, Lakoski AM. Cellular electrophysio-logical effects of chronic fluoxetine and duloxe-tine administration onserotonergic responses in the aging hippocampus. Synapse 1998; 30:318-328.

3.Brambilla P, Cipriani A, Hotopf M, Barbui C. Side-effect profile of fluoxetine in comparison with other SSRIs, tricyclic and newer antidepres-sants: a meta-analysis of clinical trial data. Pharmaco-psychiatry 2005; 38(2):69-77.

4.Kreuzer P, Landgrebe M, Wittmann M, Scheckl-mann M, Poeppl TB, Hajak G, et al. Hypothermia associated with antipsychotic drug use: a clinical case series and review of current literature. J Clin Pharmacol 2012; 52:1090-1097.

5.Loprinzi CL, Sloan JA, Perez EA, Quella SK, Stella PJ, Mailliard JA, et al. Phase III evaluation of fluoxetine for treatment of hot flashes. J Clin Oncol 2002; 20:1578-1583.

6.Hedlund PB, Kelly L, Mazur C, Lovenberg T, Sutcliffe JG, Bonaventure P. 8-OH-DPAT acts on both 5-HT1A and 5-HT7 receptors to induce hypothermia in rodents. Eur J Pharmacol 2004; 487:125-132.

7.St-Gelais F, Jomphe C, Trudeau LE. The role of neurotensin in central nervous system patho-physiology: What is the evidence?J Psychiatry Neurosci 2006; 31(4):229-245.

8.Malone DT, Taylor DA. Modulation of D9-tetra-hydrocannabinol-induced hypothermia by fluoxe-tine in the rat. Br J Pharmacol 1998; 124:1419-1424.

9.Rawls SM,Cowan A. Modulation of deltaopioid-evokedhypothermiain rats by WAY 100635 and fluoxetine. Neurosci Lett2006; 398(3):319-324.

10.Robinson RT, Drafts BC, Fisher JL. Fluoxetine increases GABAA receptor activity through a novel modulatory site. JPET 2003; 304:978-984.

___

Anadolu Psikiyatri Dergisi
  • ISSN: 1302-6631
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Başlangıç: 2000
  • Yayıncı: AVES Yayıncılık

19.2b12.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kendine zarar verme davranışı olan erişkinlerde çocukluk çağı travmaları, duygu düzenleme güçlüğü ve başa çıkma tutumları

Burcu BAKAR KAHRAMAN, Pınar KIZILAY ÇANKAYA

Karma belirtili olan ve olmayan unipolar depresyon hastalarında oksidatif stresin tiyol disülfitdengesi parametreleri ile değerlendirilmesi

Çiler AÇAR YILDIZOĞLU, Halil İbrahim TAŞ

Cognitive behavior therapy for overweight and obese adolescents with psychiatric symptoms: a pilot study

R. Hülya BİNGÖL ÇAĞLAYAN, Dilara DEMİRPENÇE SEÇİNTİ

İki uçlu mizaç bozukluğu: Mizaç sözcüğünü yersiz mi kullandık?

Behice ALMIŞ HAN, Erdal IŞIK

Factors affecting treatment compliance in patients with substance use disorder under probation

Hanife YILMAZ ÇENGEL, S. Utku UZUN, Müge BOZKURT, E. Cüneyt EVREN

Tıp fakültesi öğrencilerinde bağlanma biçimi ile madde kullanma eğilimi arasındaki ilişki

Ferdi KÖŞGER, Ali Ercan ALTINÖZ

Duygu düzenleme eğitiminin duygu düzenlemebecerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi*

Sevginar VATAN

Uzun süreli fluoksetin kullanımı sırasında ortaya çıkan hipotermi: Bir olgu sunumu

Kader Semra KARATAŞ

The relation between Syrians’quality of life, depression and anxiety levels and economic conditions: a cross-sectional study at an adult refugee mental health clinic in Turkey

Ersin UYGUN

Yaygın anksiyete bozukluğunda bilişsel çarpıtmaların tedaviye uyuma etkisi

Nurgül ÖZDEMİR, Şengül KOCAMER ŞAHİN, Gülçin ELBOĞA, Abdurrahman ALTINDAĞ