Duygu düzenleme eğitiminin duygu düzenlemebecerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi*

Amaç:Duygu düzenleme farkındalık, beden duyumları, netlik, duyguları anlama, duygulara kabul ve tolerans göste-rebilme, istenmeyen duygularla yüzleşebilme, kendi kendini destekleyebilme ve gerektiğinde duyguları değiştirme becerilerinin bütününden oluşmaktadır. Söz konusu duygu düzenleme becerilerinde yaşanan sıkıntılar, zorluklar veya olumsuzluklar farklı birçok psikolojik belirti ile ilişkilidir. Dolayısı ile bu çalışmada duygu düzenleme becerilerini geliştirmek için Duygulanım Düzenleme Eğitimi (DDE) isimli bir psikoeğitim programının ele alınması amaçlan-maktadır. Bu amaçlar doğrultusunda duygu düzenleme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir psikoeğitim progra-mının yürütülmesi, bu eğitim programının etkinliğinin incelenmesi ve duygu düzenleme becerilerinin gelişimine katkısının olup olmadığının görgül olarak değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Yöntem:Araştırmada sekiz üniversite öğrencisi yer almıştır. Araştırmada DDE programı 18 saatlik, üç oturumluk formatı ile yürütülmüştür. Psikoeğitim programı öncesinde ve sonrasında katılımcıların duygu düzenleme becerileri Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeği (DDBÖ) ile değerlendirilmiştir. Bulgular:Yapılan Wilcoxon Sıralı-İşaret Testi sonuçlarına göre katılımcıların DDBÖ ön-test ve son-test puanları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Tartışma:Yapılan değerlendir-meler sonrasında DDE’nin etkin olduğu düşünülmektedir.

Kaynakça

1.Berking M, Whitley B. Affect Regulation Training. A Practitioner’s Model. New York, Heidelberg, Dordrecht, London: Springer, 2014.

2.Kring AM, Werner KH. Emotion regulation and psychopathology. P Philippot, RS Feldman (Eds.), The Regulation of Emotion, Mahwah: Erlbaum, 2004, pp.359-385.

3.Gratz KL, Roemer L. Multidimensional assess-ment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial valida-tion of the difficulties in Emotion Regulation Scale. J Psychopathol Behav Assess 2004; 26: 41 -54.

4.Gross JL. The emerging field ofemotion regula-tion: An integrative review. Rev Gen Psychol 1998; 2:271-299.

5.Berking M, Margraf M, Ebert D, Wupperman P, Hofmann SG, Junghanns K. Deficits in emotion-regulation skills predict alcohol use during and after cognitive-behavioral therapy for alcohol de-pendence. J Consul Clin Psychol 2011; 79:307-318.

6.Berking M, Poppe C, Luhmann M, Wupperman P, Jaggi V, Seifritz E. Is the association between various emotion-regulation skills and mental health mediated by the ability to modify emotions? Results from two cross-sectional studies. J Behav Ther Exp Psychiatry 2012; 43:931-937.

7.Berking M, Orth U, Wupperman P, Meier L, Caspar F. Prospective effects of emotion regula-tion on emotional adjustment. J Counsel Psychol 2008; 55:485-494.

8.Wirtz C, Hofmann SG, Riper H, Berking M. Emo-tion regulation predicts anxiety over a five-year interval: A cross-lagged panel analysis. Depress Anxiety 2013; 30:1-9.

9.Radkovsky A, McArdle JJ, Bockting CLH, Berking M. Successful emotion regulation skills applica-tion predicts subsequent reduction of symptom severity during treatment of major depressive disorder. J Consul Clin Psychol 2014; 82:248-262.

10.Berking M, Lukas C A. Affect Regulation Training (ART): a transdiagnostic approach to the pre-vention and treatment of mental disorder. Curr Opin Psychol 2015; 3:64-69.

11.Berking M, Znoj H. Entwicklung und Validierung eines Fragebogens zur standardisierten Selb-steinschätzung emotionaler Kompetenzen [Devel-opment and validation of a selfreport measure for the assessment of emotion-regulation skills]. Z Psychiatrie Psychol Psychother 2008; 56:141-152.

12.Vatan S, Kahya Y. Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güveni-lirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Derg 2018; 19(2):192-201.

13.Berking M, Whitley B. Duygulanım Düzenleme Eğitimi: Uygulamacı Elkitabı. S Vatan (Çev. Ed.), Ankara: Nobel Yayınları, 2018. (Orijinal çalışma basım tarihi 2014)

14.Berking M, Ebert D, Cuijpers P. Hofmann, SG. Emotion regulation skills training enhances the effi cacy of inpatient cognitive behavioral therapy for major depressive disorder: A randomized con-trolled trial. Psychother Psychosom 2013; 82 (4):234-245.

15.Berking M, Wupperman P, Reichardt A, Pejic T, Dippel A, Znoj H. General emotion-regulation skillsas a treatment target in psychotherapy. Behav Res Ther 2008; 46:1230-1237.

16.Berking M, Margraf M, Ebert D, Wuppermann P, Hofmann S, Junghanns K. Emotion regulation skills as a predictor of relapse during and after treatment of alcohol dependence. J Consult Clin Psychol 2011; 79:307-318.

17.Berking M, Poppe C, Wuppermann P, Luhmann M, Ebert D, Seifritz E: Emotion-regulation skills and psychopathology: is the ability to modify one's negative emotions the ultimate pathway by which all other skills affect symptoms of mental disor-ders? J Behav Ther Exp 2012; 43:931-937.

18.Berking M, Wupperman P. Emotion regulation and health: state of the art. Curr Opin Psychiatry 2012; 25:128-134.

19.Axelrod SR, Perepletchikova F, Holtzman K, Sinha R. Emotion regulation and substance use frequency in women with substance dependence and borderline personality disorder receiving dialectical behavior therapy. Am J Drug Alcohol Abuse 2011; 37(1):37-42.

20.Soler J, Pascula JC, Tiana T, Cebrià A, Barra-china J, Campins M J, Pérez, V. Dialectical behav-ior therapy skills training compared to standart group therapy in borderline personality disorder: a 3-month randomized controlled clinical trial. Behav Res Ther 2009; 47(5):353-358.

21.Goldin PR, Gross JJ. Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) on emotion. American Psychological Assessment 2010; 10(1):83-91.

22.Feldman G, Harley R, Kerrigan M, Jacobo M, Fava M. Change in emotional processing during a dialectical behavior therapy-based skills group for major depressive disorder. Behav Res Ther 2009; 47(4):316-321.

23.Rivzi SL, Steffel, L M. A pilot study of two brief forms of DBT skills training for emotion dysre-gulation in college students. J Am College Health2014; 62(6):434-439.

24.Gülgez Ö, Gündüz B.Diyalektik Davranış Terapisi Temelli Duygu Düzenleme Programının üniversite öğrencilerinin duygu düzenleme güçlüklerini azalt-madaki etkisi.Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakül-tesi Dergisi 2015; 44(2):191-208.

25.Schonert-Reichl KA, Lawlor MS. The effects of a mindfulnessbased education program on pre-and early adolescents’ well-being and social and emo-tional competence. Mindfulness 2010; 1(3):137-151.

26.Huppert FA, Johnson DM. A controlled trial of mindfulness training in schools; the ımportance of practice for an impact on well-being.Journal of Positive Psychology 2010; 5(4):264-274.

27.Broderick PC, Metz S. Learning to BREATHE: A pilot trial of a mindfulness curriculum for adoles-cents. Adv School Ment Health Promot 2009; 2(1):35-45.

28.Lucre KM, Corten N. An exploration of group com-passion‐focused therapy for personality disorder. Psychol Psychother: Theory, Research and Prac-tice 2013; 86(4):387-400.

29.MacBeth A, Gumley A. Exploring compassion: A meta-analysis of the association between self-compassion and psychopathology. Clin Psychol Rev 2012; 32(6):545-552.

30.Neff KD. Self-compassion: An alternative concep-tualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity 2003; 2(2):85-101.

31.Neff KD, Germer CK. A pilot study and rando-mized controlled trial of the mindful self-compas-sion program. J Clinic Psychol 2013; 69(1):28-44.

Kaynak Göster

112 53

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Karma belirtili olan ve olmayan unipolar depresyon hastalarında oksidatif stresin tiyol disülfitdengesi parametreleri ile değerlendirilmesi

Çiler AÇAR YILDIZOĞLU, Halil İbrahim TAŞ

The relation between Syrians’quality of life, depression and anxiety levels and economic conditions: a cross-sectional study at an adult refugee mental health clinic in Turkey

Ersin UYGUN

Factors affecting treatment compliance in patients with substance use disorder under probation

Hanife YILMAZ ÇENGEL, S. Utku UZUN, Müge BOZKURT, E. Cüneyt EVREN

Prenatal androgens and autistic, attention deficit hyperactivity disorder, and disruptive behavior disorders traits

Hatice Güneş ÖZHAN BAYKAN, Canan TANIDIR, Hilal DOKTUR, Zerrin ÖNAL, Esra KUTLU, Hasan ÖNAL, Münir Kerim KARAKAYA

Computational analysis of affective facial behavior in children with the specific learning disorder

Miraç Barış USTA, M. Z. Koray KARABEKİROĞLU

Obsesif kompulsif bozukluğu olan ergenlerin toplumsal becerilerinin değerlendirilmesi

Funda DÖNDER ŞEN, Nursu ÇAKIN MEMİK

Yaygın anksiyete bozukluğunda bilişsel çarpıtmaların tedaviye uyuma etkisi

Nurgül ÖZDEMİR, Şengül KOCAMER ŞAHİN, Gülçin ELBOĞA, Abdurrahman ALTINDAĞ

Professional experiences of early career academic psychiatrists in Turkey:a qualitative study

Burçin ÇOLAK, Öykü MANÇE ÇALIŞIR, Müge ARTAR, Eşref Cem ATBAŞOĞLU

İki uçlu mizaç bozukluğu: Mizaç sözcüğünü yersiz mi kullandık?

Behice ALMIŞ HAN, Erdal IŞIK

Kendine zarar verme davranışı olan erişkinlerde çocukluk çağı travmaları, duygu düzenleme güçlüğü ve başa çıkma tutumları

Burcu BAKAR KAHRAMAN, Pınar KIZILAY ÇANKAYA