Autism, smelling behavior and obsessive compulsive disorder

Otizme eşlik eden belirtilerden biri de duyularla ilgilidir. Bu olgu serisinde 15-38 yaşları arasında DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre otistik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk saptanan yedi erkek sunulmuştur. Olguların hepsinin eline aldığı her nesneyi kokladıkları gözlenmiştir. Bu tabloya kokuyla ilgili belirtilerin de eklenmesi sorunun primitif köklerinin olabileceğine ilişkin ek bir kanıttır. Otistik bozukluk tanısı içinde otizm, obsesif kompulsif bozukluk ve kendisiyle ilgili her nesneyi koklama davranışıyla birlikte giden alt tipi olabileceğini düşünüyoruz.

Otizm, koklama davranışı ve obsesif kompulsif bozukluk

One of the symptoms associated with autism is sensations. Seven male patients with age range 15-38 and diag-nosed as autism according to DSM-IV have been presented in this case series. All of the cases presented with smelling of the all objects. It is considered that in addition to the autistic symptoms, smelling behavior show that they have primitive origin. We thought that the triad of obsessive compulsive disorder, autism and smelling the objects might be a subgroup of autistic spectrum disorders.

Kaynakça

1. Ivarsson T, Melin K, Wallin L. Categorical and dimensi-onal aspects of co-morbidity in obsessive-compulsive disorder (OCD). Eur Child Adolesc Psychiatry 2008; 17:20-31.

2. Bennetton L, Kuschner ES, Hyman SL. Olfaction and taste processing in autism. Biol Psychiatry 2007; 62:1015-1021.

3. Bejerot S. An autistic dimension: a proposed subtype of obsessive-compulsive disorder. Autism 2007; 11:101-110.

4. Kano Y. Tic and Tourette syndrome. Kokoro No Rinsyo a la Carte 1998; 17(Suppl.):281-283 (in Japanese)

5. McDougle CJ, Kresch LE, Goodman WK, Naylor ST, Volkmar FR, Cohen DJ, et al. A case-controlled study of repetitive thoughts and behavior inadults with autistic disorder and obsessive compulsive disorder. Am J Psychiatry 1995; 152:772-777.

6. Hollander E. Treatment of obsessive-compulsive spec-trum disorders with SSRIs. Br J Psychiatry 1998; 173(Suppl.35):7-12.

7. Christopher Clarke J. The use of an aversive smell to eli-minate autistic self-stimulatory behavior. Child & Family Behavior Therapy 1984; 5:51-61.

8. Lehmkuhl HD, Storch EA, Bodfish JW, Geffken GR. Brief report: exposure and response prevention for ob-sessive compulsive disorder in a 12-year-old with autism. J Autism Dev Disord 2008; 38:977-981.

Kaynak Göster

Anadolu Psikiyatri Dergisi
  • ISSN: 1302-6631
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Başlangıç: 2000
  • Yayıncı: AVES Yayıncılık

12.8b10.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Trabzon ilinde elli beş yaşından büyüklerde depresyon ve bilişsel bozulma yaygınlığı

Önder KAVAKÇI, Mustafa BİLİCİ, Gamze ÇAM, Metin ÜLGEN

Çubuk Hortumu sonrası yetişkinlerde ortaya çıkan travmatik belirtilerin değerlendirilmesi

Ali BOZKURT, TUNAY KARLIDERE, Murat ERDEM, Muharrem AK, Cemil ÇELİK, K. Nahit ÖZMENLER, Hamdullah AYDIN

Seçici serotonin geri alım inhibitörleri ile Parkinson hastalığı ve parkinsonizm ilişkisi: İki olgu sunumu

Serap TAYCAN ERDOĞAN, Süleyman DEMİR, Feryal ÇALİKEL ÇAM

Öldürme ardından özkıyım: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

MUSTAFA BURAK SAYHAN, ÖZGÜR SÖĞÜT, MEHMET TAHİR GÖKDEMİR, Pınar Hanife KARA, Metin BİRCAN

Çocuklarda yeme davranışı anketinin Türkçe uyarlama çalışması

RESUL YILMAZ, Haluk ESMERAY, ÜNAL ERKORKMAZ

Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında başvuran hastalarda sosyodemografik, klinik özelliklerin ve alkol kullanım bozukluğu sıklığının geriye dönük değerlendirilmesi

Nabi ZORLU, Himmet TÜRK, Ali İlhan MANAVGAT, BARIŞ KARADAŞ, Şeref GÜLSEREN

Erişkin DEHB ve bağlanma biçimi ilişkisi

Ozan PAZVANTOĞLU, KORAY MEHMET ZEYNEL KARABEKİROĞLU, GÖKHAN SARISOY, SALİHA BAYKAL, Işıl KORKMAZ ZABUN, Seher AKBAŞ, Ömer BÖKE, Ahmet Rifat ŞAHİN

Endokrinolojik tanının netleşmesinden önce psikiyatrik belirtiler gösteren bir kısmi androjen duyarsızlığı olgusu

Elif KIRMIZI ALSAN, İrem YALUĞ, Ekrem ŞENTÜRK

Çocuk ve gençlerde risperidon tedavisine bağlı serum lipit profili

Mehmet Gökşin KARAMAN, Nihal YURTERİ, Esra ÖZDEMİR, Serhat KALA, HANDAN ANKARALI, Figen KARAMAN ELMACI, Ayten ERDOĞAN

Özkıyım girişimi olan ergenlerde ruhsal bozukluklar, benlik ve aile işlevselliği

Gonca ÇELİK, Veli YILDIRIM, ÖZGE METİN, Ayşegül TAHİROĞLU, Fevziye TOROS, Ayşe AVCI, Aylin ÖNCEL, İffet KARAYAZI