Pamukta (G. hirsutum L.) verim modellerinin saptanması

Çalışmada, stepwise regresyon analizi kullanılarak pamukta birim alanda lif verimi, kozada lif verimi ve tohumda lif verimi özellikleri için eşitlikler oluşturulmuştur. Birim alanda lif verimi için; lif verimi/m =lif inceliği + tohumda lif sayısı + çırçır randımanı, kozada lif verimi için; lif verimi/koza=lif inceliği + koza kütlü verimi + tohumda lif sayısı + lif uzunluğu + kozada tohum sayısı ve tohumda lif verimi için; lif verimi/tohum=lif inceliği + tohumda lif sayısı + lif uzunluğu + tohum indeksi eşitlikleri tahminlenmiştir. Lif verimini artırmak için kozada tohum sayısının en önemli özellik olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

pamuk, verim, Gossypium hirsutum, kestirim

The estimation of yield models in in cotton (G. hirsutum L.)

In this study, the equations for lint yield/m , lint yield/boll and lint yield/seed in cotton were estimated by use of the stepwise regression analysis. Our models were lint yield/m =fiber fineness + number of fiber per seed + gining percentage, lint yield/boll=fiber fineness + seed cotton yield per boll + number of fiber per seed + fiber lenght + number of seed per boll, lint yield/seed^ fiber fineness + number of fiber per seed + fiber lenght + seed index. Finally, number of seed per boll was found to be the most important traits in increasing lint yield in cotton.

___

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1300-0225
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1991

12.4b8.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

NAA Na tuzunun değişik dozlarının pepino (solanum muricatum ait.) da koltuk sürgünü baskınlığına etkisi üzerine bir araştırma

Ersin POLAT, Lami KAYNAK, Mustafa AKILLI, Nurgü. ERCAN

Pamukta (G. hirsutum L.) verim modellerinin saptanması

Aydın ÜNAY, İsmail TURGUT

Herbisit direncli transgenik tütün bitkilerinin geliştirilmesi

HÜSEYİN AVNİ ÖKTEM, Yalım SOYER, Fahriye SETENCİ, Meral YÜCEL

Ege ve Batı Akdeniz Bölgelerinde yayılış gösteren bazı origanum L. türlerinde biyosistematik araştırmalar

Ayşe KITIKI, Mahmure NAKİBOĞLU, TEOMAN İSMAİL KESERCİOĞLU, Hacer OTAN, Ayfer TAN, A. Osman SARI, Bilgin OĞUZ, Bilgin OĞUZ

Inheritance of some major genes and their associations with quantitative traits in cultivated oats (Avena sativa L.)

Halil SÜREK, J. VALENTINE, M.D. HAYWARD

anason (Pimpinella anisum L.) ve pamuk (Gossypium hirsutum L.) tohumlarının in vitro ortamda sterilizasyonu üzerinde bir araştırma

Nedret TORT

Ege Bölgesinden toplanan nohut (Cicer arietinum L.) genetik kaynakları materyalinin karakterizasyonu: II-kalitatif karakterler

A. Suat CİNSOY, Nevin AÇIKGÖZ, Meral YAMAN, Ayşe KITIKI

Aminoasit kleyti yaprak gübresi uygulamalarının kırmızı antepfıstığı çeşidinde meyve verim ve kalitesi ile sürgün gelişimi üzerine etkileri

FATMA YEŞİM OKAY, VELİ ERDOĞAN, Celal KURU, Mehmet AKTAŞ, Mahmut AYFER

GAP'ın Ege Bölgesi Tarla Bitkileri üretim desenine etkisi

Turgay DİZDAROĞLU

Fasulyede ekim zamanının bitki büyemesi ve morfolojik özellikler üzerine etkisi

Meral YAMAN, Hasan SEPETOĞLU