Inheritance of some major genes and their associations with quantitative traits in cultivated oats (Avena sativa L.)

The objectives of this study were to determine the inheritance of segregation of isozyme loci and some major genes, and to detect the associations between isozyme variation and some major genes with quantitative traits in cultivated oats (Avena sativa L). Four oat crosses involving N327-6, N313-2, Exeter, 78-34Cn5, and Pendragon çultivars were used in this experiment. Parents, F] and F2 material for all crosses were sown in a completely randomized design. The inheritance of spring-habit and husked-naked traits were determined by single dominant genes. The isozyme Diaphorase (DIA) band-present allele behaved as a single dominant gene. The traits, tiller number and kernel content in family 91-232-1 and groat oil content in family 91-228-11 had significant associations with DIA. Winter types had the higher values for biological yield, grain yield, grains per panicle, longer ear emergence, and taller plant height, while spring genotypes possessed higher values for grain weight. The husked genotypes had higher values for biological yield, grain yield, harvest index, groat oil content, and kernel weight, whereas naked genotypes possessed only higher kernel content.

___

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1300-0225
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1991

12.7b9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Herbisit direncli transgenik tütün bitkilerinin geliştirilmesi

HÜSEYİN AVNİ ÖKTEM, Yalım SOYER, Fahriye SETENCİ, Meral YÜCEL

Inheritance of some major genes and their associations with quantitative traits in cultivated oats (Avena sativa L.)

Halil SÜREK, J. VALENTINE, M.D. HAYWARD

Fasulyede ekim zamanının bitki büyemesi ve morfolojik özellikler üzerine etkisi

Meral YAMAN, Hasan SEPETOĞLU

anason (Pimpinella anisum L.) ve pamuk (Gossypium hirsutum L.) tohumlarının in vitro ortamda sterilizasyonu üzerinde bir araştırma

Nedret TORT

Ege Bölgesinden toplanan nohut (Cicer arietinum L.) genetik kaynakları materyalinin karakterizasyonu: II-kalitatif karakterler

A. Suat CİNSOY, Nevin AÇIKGÖZ, Meral YAMAN, Ayşe KITIKI

Kestane (Castanca sativa Mill.) çoğaltımında en uygun göz aşı yöntemi ve zamanının belirlenmesi üzerine araştırmalar

İlhan ÖZKARAKAŞ, M. Kubilay ÖNAL

Ege ve Batı Akdeniz Bölgelerinde yayılış gösteren bazı origanum L. türlerinde biyosistematik araştırmalar

Ayşe KITIKI, Mahmure NAKİBOĞLU, TEOMAN İSMAİL KESERCİOĞLU, Hacer OTAN, Ayfer TAN, A. Osman SARI, Bilgin OĞUZ, Bilgin OĞUZ

Pamukta (G. hirsutum L.) verim modellerinin saptanması

Aydın ÜNAY, İsmail TURGUT

Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) farklı verim karakterlerinde stabilite analizi

Yalçın KAYA, İbrahim K. ATAKİŞİ

Aminoasit kleyti yaprak gübresi uygulamalarının kırmızı antepfıstığı çeşidinde meyve verim ve kalitesi ile sürgün gelişimi üzerine etkileri

FATMA YEŞİM OKAY, VELİ ERDOĞAN, Celal KURU, Mehmet AKTAŞ, Mahmut AYFER