The Determination of Microbiological Properties of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Applied with Black Cumin Oil in Different Concentrations

In this study, the effect of black cumin oil in different concentrations (1%, 1.5% and 2%) was examined on the microbiological quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets. The study groups were separated in four as control group (A) without containing cumin black oil, group (B) containing 1% black cumin oil, group (C) containing 1.5% black cumin oil, and group (D) containing 2% black cumin oil. The microbiological changes of (total mesophilic aerobic bacteria, total psychrophile aerobic bacteria, Enterobactericeae bacteria and yeast-mould) of the samples were determined in every three days period. The count of TMAB was determined exceeded the acceptable limit value (7 log cfu/g) on the 9th day in A group samples. Groups with essential oil were below this value during storage. The highest count of TPAB count at the end of the storage, 8.03±0.02 log cfu/g in group control (A), the lowest 3.05±0.09 log cfu/g in D group. It was concluded that black cumin oil added in different concentrations had positive microbiological effects on trout fillets.

Kaynakça

Akarsu, H., 2016. Buzdolabında (+2±1 °C) Vakum Paketlenerek Depolanmış Alabalık (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Filetolarının Kalitesine Farklı Kekik (Origanum onites L.) Ekstraktlarının Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.

Andevari, G.T., and Rezaei, M., 2011. Effect of gelat in coating with cinnamon oil on the quality of fresh rainbow trouth in cold storage. International Journal of Food Science and Technology 46: 2305-2311.

Arıcı, M., Sağdıç, O., and Geçgel, U., 2005. Antibacterial effect of Turkish black cumin (Nigella sativa L.) oils. Grasas y Aceites, 56(4): 259-262.

Bourgou, S., Pichette, A., Marzouk, B., and Legault, J., 2012. Antioxidant, Anti-Inflammatory, Anticancer and Antibacterial, activities of extracts from Nigella sativa (black cumin) plant parts. Journal of Food Biochemistry 36: 539–546.

Bulca, S., 2014. Çörek Otunun Bileşenleri ve Bu Yağın ve Diğer Bazı Uçucu Yağların Antioksidan Olarak Gıda Teknolojisinde Kullanımı. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11(2): 29-36.

Can, Ö. P., Yalçın, H., and Arslan, A., 2011. Farklı sürelerde öjenol’lü salamura solüsyonunda bekletilen aynalı sazan balığı (Cyprinus carpio carpio L., 1758) filetolarının kalite kriterlerinin değerlendirilmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 2(5):17-27.

Duman, M., Emir Çoban, Ö. and Özpolat, E., 2012. Biberiye ve Kekik Esansiyel Yağları Katkısının Marine Edilmiş Kerevitlerin (Astacus leptodactylus Esch., 1823) Raf Ömrüne Etkisinin Belirlenmesi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18: 745-751.

Emir Çoban, Ö., Gürel İnanlı, A., Çelik, B., and Yüce, S., 2018. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Filetolarının Muhafazası Sırasında Kimyasal ve Duyusal Kalitesi Üzerinde Doğal Koruyucu Maddelerle Zenginleştirilmiş Kitosan Yenilebilir Kaplamaların Etkileri. Ecological Life Sciences (NWSAELS) 13(4):182- 191.

Erkan, N., Tosun, Ş.Y., Ulusoy, Ş. and Üretener, G., 2011. The use of thyme and laurel essential oil treatments to extend the shelf of bluefish (Pomatomus saltatrix) during storage in ice. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 6: 39-48.

Gökalp, H. Y., Kaya, M., Zorba, O., and Tulek, Y., 2001. Et ve ürünlerinde kalite kontrolü ve laboratuvar uygulama kılavuzu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını, Erzurum.

ICMSF. 1986. International commission on microbiological specifications for foods. Microorganism in food 2nd edition. University of Toronto Press, Toronto.

Gürel İnanlı, A., Emir Çoban, Ö., Yüce, S., and Çelik, B., 2018. Yaban Mersini ve Kurt Üzümü Ekstraktlarıyla Zenginleştirilmiş Kitosan ile Kaplanmış Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Filetolarının Piyasa Koşullarında Mikrobiyolojik Değişimlerinin İncelenmesi. Ecological Life Sciences (NWSAELS) 13(4):171-181.

Kar, Y., Şen, N. and Tekeli, Y., 2007. Samsun yöresinde ve mısır ülkesinde yetiştirilen çörek otu (Nigella sativa L.) tohumlarının antioksidan aktivite yönünden incelenmesi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 2(2): 197-203.

Kılınççeker, O., Doğan, S., and Küçüköner, E., 2009. Effect of edible coatings on the quality of frozen fish fillets. LWT-Food Science and Technology 42: 868-873.

Kılıç, Ö., 2016. Vakum Paketlenerek Buzdolabında Depolanmış Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Filetolarının Kalitesine Çörek Otu (Nigella sativa L.) ve Yeşil Çay (Camellia sinensis L.) Ekstraktları ile Yağlarının Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.

Kılınççeker, O., 2014. Ada Çayı ve Isırgan Otu Ekstraktlarının Balık Köfte Kaplamalarında Kullanımı. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4(2): 47-56.

Kuş, B., 2012. Altınotu ve ökseotu bitki ekstrelerinin alabalık filetosu üzerindeki antimikrobiyal veantioksidan etkilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Metin, S., 2001. Modifiye Atmosferde Paketlemenin Alabalık Burgerlerinin Raf Ömrü Üzerinde Etkisi. Gıda Dergisi 26(4): 279-287.

Mutlu, A., and Bilgin, Ş., 2016. Zeytin (Olea europaea L.) yaprağı ve yağ gülü (Rosa damascena Mill.) ekstraktlarının buzdolabı koşullarında (4±1°C) depolanan sıcak dumanlanmış alabalık (Oncorhynchus mykiss) filetolarının raf ömrüne etkisi. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2(1): 19- 29

Oğuzhan, P., Angiş, S., Haliloğlu, H.İ., and Atamanalp, M., 2006. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) filetolarında sıcak tütsüleme sonrası kimyasal komposizyon değişimleri. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23(1/3): 465-466.

Oğuzhan Yıldız, P., 2019. Turunçgil Kabuk Yağlarının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Filetolarının Raf Ömrü Üzerine Etkileri. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 5(1):17-26.

Ovayolu, H., 1997. Marine Edilmiş Hamsilerde Depolama Süresinde Yağ Asitleri Değişimlerinin İncelenmesi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Öz, M., Dikel, S., Durmuş, M., and Özoğul, Y., 2017. Effects of Black Cumin Oil (Nigella sativa) on Sensory, Chemical and Microbiological Properties of Rainbow Trout During 23 Days of Storage at 2 ± 1°C. Journal of Aquatic Food Product Technology 26(6):665-674.

Özpolat, E., and Duman, M., 2016. Effect of black cumin oil (Nigella sativa L.) on fresh fish (Barbus grypus) fillets during storage at 2 ± 1°C. Food Science Technology Campinas, 37(1): 148-152.

Patır, B., Can, Ö. P., Emir Çoban, Ö., and Özpolat, E., 2015. Gökkuşağı alabalığından (Oncorhynchus mykiss) hazırlanan marinatların raf ömrü üzerine Eugenol’ün etkisi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 27(2): 9- 16.

Pizzale, L., Bortolomeazzi, R., Vichi, S., Überegger, E., and Conte, L.S., 2002. Antioxidant Activity of Sage (Salvia officinalis and S. fruticosa) Oregano (Origanum onites and O. indercedens) Extracts Related to Their Phenolic Compund Content, Journal of the Science of Food and Agriculture 82: 1645-1651.

Rooney, S., and Ryan, M. F., 2005. Effects of alpha-hederin and thymoquinone, constituents of Nigella sativa, on human cancer cell lines. Anticancer Research 25: 2199– 2204.

Uçak, İ., 2019. Taze karideslerin raf ömrünün uzatılmasında soğan kabuğu ekstraktının etkisi. Gıda 44 (2): 226-237.

Yimer, F.M., Tuem, K.B., Karim, A., Ur-Rahman, N., and Anwar, F., 2019. Nigella sativa L. (Black Cumin): A Promising Natural Remedy for Wide Range of Illnesses. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine https://doi.org/10.1155/2019/1528635

Kaynak Göster

372 235

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Plant-Space Relationship: An Example of Mosque Courtyard

ÇİĞDEM SAKICI, Yasemin PİŞKİN

Maximum Length Record of Common Two-banded Seabream (Diplodus vulgaris Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) for Aegean Sea with Turkish Waters

ÖZGÜR CENGİZ, ŞÜKRÜ ŞENOL PARUĞ, BAYRAM KIZILKAYA

Effects of Lovastatin Suplemented Diet on Laying Performance, Egg Quality, Yolk Lipid Profile and Some Serum Parameters in Laying Hens

Özlem EKİNCİ, ADEM KAYA, HATİCE KAYA, NURİNİSA ESENBUĞA, MUHLİS MACİT

The Effects of Different Intensity of Thinning on the Development in Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Stands in Kazakh Uplands

Andrei V. EBEL, Yekaterina I. EBEL, Sergei V. ZALESOV, Sezgin AYAN

Effects of Dietary Fish Meal Replacement by Red Lentil Meal on Growth and Amino Acid Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

KERİMAN YÜRÜTEN ÖZDEMİR, Mustafa YILDIZ

Determination of Amino Acids Composition in Different Tissues of Whiting, Merlangus merlangus euxinus (Nordmann, 1840) from the Black Sea, Turkey

ÖZLEM BİLGİN, Uğur ÇARLI, Selahattin ERDOĞAN, Murat Emrah MAVİS, Gökçe GOKSU GURSU, Muhittin YILMAZ

The Biology of Pomegranate Pollen: All about Formation, Morphology, Viability, Germination and Events relating to Sperm Nuclei

HAKAN ENGİN, ZELİHA GÖKBAYRAK

The Variability of the Predominant Culturable Plant GrowthPromoting Rhizobacterial Diversity in the Acidic Tea Rhizosphere Soils in the Eastern Black Sea Region

RAMAZAN ÇAKMAKÇI

Effect of Swirl Plates on Volumetric Discharge Rate and Spray Characteristics of Hollow Cone Nozzles

BAHADIR SAYINCI, Ruçhan ÇÖMLEK, BÜNYAMİN DEMİR, Mustafa ÇOMAKLI

Effect of Garlic (Allium sativum L.) on the Microbiological, Chemical and Sensorial Quality of Smoked Atlantic Mackerel (Scomber scombrus Linnaeus, 1758) Stored in Vacuumed Packets at Refrigerator Temperature (+4ºC)

HÜNKAR AVNİ DUYAR, Zafer Hakan KALAYCI, SABRİ BİLGİN