Sofralık Üzümlerde IVIS Floresans Işıması ile Salkım Sapı Renk Kaybı Tespiti

Sofralık üzümlerde salkım sapının yeşil olması tüketiciler açısından tazelik belirtisi olup, salkımsapındaki kahverengileşme meyvenin tercih edilmeyip tüketim dışı kalmasında ana faktördür. Bukonuda derim sonrası araştırmalar daha çok çürümeler üzerine olup, salkım sapı kahverengileşmesiikinci olarak dikkate alınan bir fizyolojik bozulmadır.uygulamanın ne kadar etkili olduğu yapılan çalışmalardan dolayı bilinmektedir. Salkım sapıkahverengileşmesi için bu durum çok fazla geçerli değildir. Salkım sapı kahverengileşmesiniönleyebilmek için muhafazaderecelendirilmesi gerekir. Bunun için objektif ve subjektif değerler veren ölçüm sistemleri denenmişve bunlar birbiriyle karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada özellikle market ve pazar koşulları gibi yükseksıcaklık (27C) ve düşük nem (%51) içeren ortamda salkım sapındaki kurumaların ikinci gündeortaya çıktığı kullanılan IVIS Lumina fotoğraflama yöntemiyle gözle görülmeden önce tespitedilmiştir. Ayrıca bu ölçüm sisteminin zoolojik ve tıp araştırmalarının yanında bitkisel araştırmalardada kullanılabileceği gösterilmiştir.

Determination of Rachis Color Loss by IVIS Fluorescence in Table Grapes

The green rachis in table grapes is a sign of freshness in terms of consumers, and the brown color ofthe rachis is the main factor for consumers not to choose fruit for garbage disposal. Postharvestresearches on this subject are mostly on decay, and the rachis browning is considered as a secondphysiological disorder. The effect levels of the decays are known from previous studies. Thissituation does not apply very much to the rachis browning. The browning of the rachis should begraded during the storage and after storage period for prevent to rachis browning. In this case,measurement systems giving objective and subjective values have been used and compared with eachother. In this study, rachis browning was observed by IVIS Lumina photography system beforeseeing which was used on the second day of incubation in the high temperature (27oC) and lowhumidity (51%) environment such as market conditions. It has been also shown that this measurementsystem can be used in zoological and medical research as well as in plant research.

Kaynakça

Anonim, 2006. IVIS® Imaging System Hardware Manual. http://WWW2.udel.edu/ctcr/sites/udel.edu.ctcr/files/IVIS%20Lumina%20System"/020Use r%20Manual.pdf, erişim: 10.03.2017.

Anonim, 2010. IVIS Invivo Imaging System. Jagiellonian University, Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Handouts.

http://biotka.m01.uj.edu.pl/me/handouts/biotechnology-2010-4.pdf erişim: 16.04.2017. Anonim, 2014. Statistical Databases, FAO, erişim: 14.04.2017.

Bahar, A., Kaplunov, T., Zutahy, Y., Daus, A., Lurie, S., Lichter, A., 2012. Auto--fluorescence for analysis of ripening in Thompson Seedless and colour in Crimson Seedless table grapes. Australian Journal of Grape and Wine Research 18, 353-359.

Balic, İ., Moreno A., Sanhueza D., Huerta C., Orellana A., Defilippi B.G., Campos--Vargas R., 2012. Molecular and physiological study of postharvest rachis browning of table grape cv. Red Globe. Postharvest Biology and Technology 72, 47--56.

Crisosto, C., Smilanick ., Dokoozlian N., 2001. Table grapes suffer water loss, stem browning during cooling delays. California Agriculture 55, 39-42.

Dilbaz, R., Özdemir, E. A., Dündar, Ö., Ertürk, E., 2002. Red Globe ve Black Pearl üzüm çeşitlerinde meyve kalitesi ve olgunluk durumlarının saptanması. II. Bahçe Ürünlerinde muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu. 24-27 Eylül 2002. Çanakkale. 254-262.

Ghozlen, N.B., Cerovic Z.G., Germain C., Toutain S., Latouche G. 2010. Non--destructive optical monitoring of grape maturation by proximal sensing. Sensors 10, 10040-10068.

Hall, G.E., Bondada B.R., Keller M., 2011. Loss of rachis cell viability is associated with ripening disorders in grapes. Journal of experimental botany 62, 1145--1153.

Li, L., Kaplunov T., Zutahy Y., Daus A., Porat R., Lichter A., 2015. The effects of 1- methylcyclopropene and ethylene on postharvest rachis browning in table grapes Postharvest Biology and Technology 107, 16-22.

Lichter, A., 2016. Rachis browning in tablegrapes. Australian Journal of Grape and Wine Research 22, 161--168.

Lichter, A., Gabler F.M., Smilanick J.L. 2006. Control of spoilage in table grapes. Stewart Postharvest Review 2, 1--10.

Lichter, A., Kaplunov,T., Zutahy Y., Daus, A., Alchanatis, V., Ostrovsky, V., Lurie, S., 2011.

Physical and visual properties of grape rachis as affected by water vapor pressure deficit. Postharvest Biology and Technology 59, 25 --33.

Luker, K.E., Pata, P., Shemiakina, T.I., Pereverzeva, A., Stacer, A.C., Shcherbo, D.S., Pletnev, V.Z., Skolnaja, M., Lukyanov, K.A., Luker, G.D., Pata, I., Chudakov, DM., 2015.

Comparative study reveals better far-red fluorescent protein for whole body imaging, Nature, Sci Rep. 2015; 5: 10332.

Nelson, K.E., 1985. Harvesting and handling California table grapes for market. (Univ. Calif. Div. Nat. Resour. Bull. 1913: University of California, Davis).

Özdemir, E. A., Dündar, Ö. 2002. Red Globe üzüm çeşidinin soğukta muhafazası. Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu 5--9 Ekim 2002 Nevşehir. 403--408.

Özkaya, O., Dündar, Ö., Özdemir, E. A., Dilbaz, R., 2005. Farklı derim sonrası uygulamaların Adana koşullarında yetiştirilen Red Globe üzüm çeşidi muhafazasına etkileri. Alatarım 2005; (2): 44--50.

Romanazzi, G., Lichter A., Gabler F.M., Smilanick .L. 2012. Recent advances on the use of natural and safe alternatives to conventional methods to control postharvest gray mold of table grapes. Postharvest Biology and Technology 63, 141-147.

Tremblay, N., Wang Z., Cerovic Z.G., 2012. Sensing crop nitrogen status with fluorescence indicators. review. Agronomy for sustainable development 32, 451 --464.

Zoffoli, J., Latorre, B., 2011. Table grape (Vitis vinifera L.). Yahia, E.M., ed. Postharvest biology and technology of tropical and subtropical fruits, Vol. (Woodhead Publishing: Cambridge, England) pp. 179--212.

Kaynak Göster

133 69

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Çukurova Koşullarında Toprakaltı Damla Yöntemiyle Sulanan Farklı Kısıntılı Sulama Stratejilerinin Patlıcan Verim ve Verim Bileşenlerine Etkileri

Yeşim BOZKURT ÇOLAK, Attila YAZAR, İlker ÇOLAK

Adana Ekolojik Koşullarında Bazı Satsuma Mandarin (Citrus unshiu Marc.) Çeşitlerinin Meyve Kalite Özelliklerinin Saptanması ve Hasat Olumuyla İlişkilendirilmesi

Gülsevim TİRİNG, SERDAR SATAR, BERKEN ÇİMEN

Göbekli Portakal Çeşitlerinde Tozlamanın Meyve Tutumu ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

ŞENAY KARABIYIK, SİNAN ETİ, BİLGE YILMAZ, Fatma Seren SAĞIR

İstanbul Kekiği (Origanum vulgare L.), İngiliz Lavantası (Lavandula angustifolia L.) ve Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Uçucu Yağ Bileşiklerinin Bazı Kültür Bitkilerinin Gelişimine Etkinliği

AYŞE YAZLIK, İLHAN ÜREMİŞ

Parazitoid Pimpla turionellae L.'nin (Hymenoptera: Ichneumonidae) Erkek Birey Saysındaki Değişikliklerin Eşey Oranı, Ömür Uzunluğu ve Toplam Ergin Oluşumuna Etkileri

MUSTAFA COŞKUN, TAMER KAYIŞ

Fasulyede Kükürt Uygulamalarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi

MUHAMMET TONGUÇ, ARİF ŞANLI, YAŞAR KARAKURT, HÜSNÜ ÜNLÜ

Sofralık Üzümlerde IVIS Floresans Işıması ile Salkım Sapı Renk Kaybı Tespiti

AŞKIN BAHAR

Orta Anadolu'dan Selekte Edilen Ceviz (Juglans regia L.) Genotipleri Arasındaki Genetik İlişkilerin SRAP Markırları ile Belirlenmesi

Aydın UZUN, Omer Faruk COSKUN, MEHMET YAMAN, HASAN PINAR, Kadir PARİS

Farklı Uygulamaların Türkiye Doğal İris Türlerinden Endemik Iris sari Tohumlarının Çimlenmesine Etkileri

KAMİL ERKEN, Serdar ERKEN, Fatih Gülbağ, Erdal KAYA

Meyve Fidanı Üretimi ve Pazarlaması: Antalya İli Örneği

SÜLEYMAN KARAMAN, Muzaffer ALİCAN