Fasulyede Kükürt Uygulamalarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi

Fasulye Türkiye'de yaş ve kuru olarak üretimi yapılan bir baklagil türüdür. Kükürt uygulamalarınınbirçok bitki türünde bitki gelişimi, verim ve kalite üzerine etkisi çalışılmakla birlikte baklagillerfamilyasına ait türlerin kükürt uygulamalarına olan tepkisi ile ilgili çalışmalar sınırlıdır. Denemede 3farklı kükürt dozu (0, 5, 10 kg/da) ve 4 farklı fasulye çeşidi tesadüf bloklarında faktöriyeldüzenlemeye göre üç tekerrürlü olarak 2 yıl tarla şartlarında yetiştirilmişlerdir. Çalışma sonucunda;kükürt uygulamalarının fasulyedeki bitki ağırlığı, dal sayısı, bakla sayısı, bitkide tane sayısı, 1000tane ağırlığı, hasat indeksi, bitki verimi ve toplam verim üzerine önemli etkilere sahip olduğu tespitedilmiştir.

Determining the Effects of Sulphur Applications on Yield and Yield Components of Bean

Bean is a legume species produced as fresh and dried bean in Turkey. Although the responses ofvarious plant species to sulphur treatments have been studied, there is not enough studies determiningthe responses of legume species to the applications of sulphur. In this study, four bean cultivarstreated with 3 different sulphur doses (0, 5, 10 kg/da) were cultivated according to a factorial randomblock experimental design with 3 replications for two years in the field conditions. At the end of thestudy, it was determined that the sulphur treatments had significant influence on the plant weight, thenumber of shoots, the number of pods, the number of seeds per plant, 1000 seed weight, harvestindex, yield per plant and total yield.

Kaynakça

Adiputra, I.G.K., Anderson, J.W., 1992. Distribution and redistribution of sulphur taken up from nutrient solution during vegetative growth in barley. Physiologia Plantarum. 85:460.

Balkaya, A., 1999. Karadeniz Bölgesindeki Taze Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Gen Kaynaklarının Toplanması, Fenolojik ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Taze Tüketime Uygun Tiplerin Teksel Seleksiyon Yöntemi ile Seçimi Üzerinde Araştırmalar.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Samsun.

Barney, P.E., Bush, L.P., 1985. Interaction of nitrate and sulfate reduction in tabacco. I. Influence of availibility of nitrate and sulphate. Journal of Plant Nutrition. 8: 505-515.

Gepts P., 2001. Phaseolus vulgaris (Beans). AcademicPress. Gilbert, S.M., Clarkson, D.T., Cambridge, M., Lambers, H., Hawkesford, M.J., 1997. SO4 - 2deprivation has an early effect on the content of ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase and photosynthesis in young leaves of wheat. Plant Physiology. 115:1231-1239.

Haneklaus, S., Murphy, D.P.L., Nowak, G., Schnug, E., 1995. Effects of the timing of sulphur application on grain yield and yield components of wheat. Zeit Pflanzen Boden. 158: 83-85.

İnal, A., Güneş, G., Alpaslan, M., Adak, M.S., Taban, S., Eraslan, F., 2003. Diagnosis of sulfur deficiency and effects of sulfur on yield and yield components of wheat grown in Central Anatolia, Turkey. Journal of Plant Nutrition 26: 1483-1499

Jackson, G.D., 2000. Effects of nitrogen and sulphur on canola yield and nutrient uptake. Agronomy Journal. 92:644-649.

Juszczuk, I.M., Ostaszewska, M., 2011. Respiratory activity, energy and redox status in sulphur deficient bean plants. Environmental and Experimental Botany. 74: 245-254.

Khan, N.A., Samiullah, M.M., 2005. The influence of gibberillic acid and sulfur fertilization rate on growth and S-use efficiency of mustard (Brassica juncea). Plant and Soil. 270: 269-274.

Kopriva, S., Suter, M., Balmoos, P.V., Hesse, H., Krahenbuhl, U., Rennenberg, H.,Brunold, C., 2002. Interaction of sulfate assimilation with carbon and nitrogen metabolism in Lemna minor. Plant Physiology. 130: 1406-1413.

Lunde, C., Zygadlo, A., Simonsen, H.T., Nielsen, P.L., Blennow, A., Haldrup, A., 2008. Sulfur starvation in rice: the effect on photosynthesis, carbohydrate metabolism, andoxidative stres protective pathways. Physiologica Plantarum. 134: 508-521.

Marschner, H., 1986. Mineral Nutrition of HigherPlants. Academic Pres, London. 466.

Nikiforova, V.J., Kopka, J., Tolstikov, V., Fiehn, O., Hopkins, L., Hawkesford, M.J., Hesse, H., Hoefgen, R., 2005. System rebalancing of metabolism in response to sulphur deprevation, as related by metabolome analysis of Arabidopsis plants. Plant Physiology. 138: 304-318.

Özdemir, S., 2002. Yemeklik Baklagiller. Hasad Yayıncılık, İstanbul. 142. SAS Institute., 1998. SAS/STAT users' guide release 7.0, Cary, NC, USA.

Sexton, P.J., Batchelor, W.D., Shibles, R., 1997. Sulfur availability, Rubisco content, and photosynthetic rate of soybean. Crop Science. 37: 1801-1806.

Şalk, A., Arın, L., Deveci, M., Polat, S., 2008. Özel Sebzecilik. Onur Grafik Matbaa ve Reklam Hizmetleri, İstanbul. 488.

Thomas, S.G., Hocking, T.J., Bilsborrow, P.E., 2003. Effect of sulphur fertilization on the growth and metabolism of sugar beet grown on soils of differing sulphur status. Field Crops Research. 83: 223-235.

Weil, R.R., Mughogho, S.K., 2000. Sulfur nutrition of maize in four regions of Malawi. Agronomy Journal. 92: 649-656.

Zhao, F.J., Hawkesford, M.J., McGrath, S.P., 1999. Sulfur assimilation and effects on yield and quality of wheat. Journal of Cereal Sciece. 30: 1-17.

Zhao, Y., Xiao, X., Bi, D., Hu, F., 2008. Effects of sulfur fertilization on soybean root and leaf traits and soil microbial activity. Journal of Plant Nutrition. 31: 473-483.

Kaynak Göster

470 317

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Farklı Uygulamaların Türkiye Doğal İris Türlerinden Endemik Iris sari Tohumlarının Çimlenmesine Etkileri

KAMİL ERKEN, Serdar ERKEN, Fatih Gülbağ, Erdal KAYA

Çukurova Koşullarında Toprakaltı Damla Yöntemiyle Sulanan Farklı Kısıntılı Sulama Stratejilerinin Patlıcan Verim ve Verim Bileşenlerine Etkileri

Yeşim BOZKURT ÇOLAK, Attila YAZAR, İlker ÇOLAK

Göbekli Portakal Çeşitlerinde Tozlamanın Meyve Tutumu ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

ŞENAY KARABIYIK, SİNAN ETİ, BİLGE YILMAZ, Fatma Seren SAĞIR

Sofralık Üzümlerde IVIS Floresans Işıması ile Salkım Sapı Renk Kaybı Tespiti

AŞKIN BAHAR

Orta Anadolu'dan Selekte Edilen Ceviz (Juglans regia L.) Genotipleri Arasındaki Genetik İlişkilerin SRAP Markırları ile Belirlenmesi

Aydın UZUN, Omer Faruk COSKUN, MEHMET YAMAN, HASAN PINAR, Kadir PARİS

Fasulyede Kükürt Uygulamalarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi

MUHAMMET TONGUÇ, ARİF ŞANLI, YAŞAR KARAKURT, HÜSNÜ ÜNLÜ

İstanbul Kekiği (Origanum vulgare L.), İngiliz Lavantası (Lavandula angustifolia L.) ve Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Uçucu Yağ Bileşiklerinin Bazı Kültür Bitkilerinin Gelişimine Etkinliği

AYŞE YAZLIK, İLHAN ÜREMİŞ

Adana Ekolojik Koşullarında Bazı Satsuma Mandarin (Citrus unshiu Marc.) Çeşitlerinin Meyve Kalite Özelliklerinin Saptanması ve Hasat Olumuyla İlişkilendirilmesi

Gülsevim TİRİNG, SERDAR SATAR, BERKEN ÇİMEN

Parazitoid Pimpla turionellae L.'nin (Hymenoptera: Ichneumonidae) Erkek Birey Saysındaki Değişikliklerin Eşey Oranı, Ömür Uzunluğu ve Toplam Ergin Oluşumuna Etkileri

MUSTAFA COŞKUN, TAMER KAYIŞ

Meyve Fidanı Üretimi ve Pazarlaması: Antalya İli Örneği

SÜLEYMAN KARAMAN, Muzaffer ALİCAN