Çukurova Koşullarında Toprakaltı Damla Yöntemiyle Sulanan Farklı Kısıntılı Sulama Stratejilerinin Patlıcan Verim ve Verim Bileşenlerine Etkileri

Bu araştırma Çukurova Bölgesinde açıkta yüksek yoğunlukla üretimi yapılan ve toprakaltı damlasistemiyle farklı düzeylerde sulanan patlıcan bitkisinde en yüksek verim ve kaliteyi sağlayacak enuygun sulama programını oluşturmak amacıyla 2013-2014 yıllarında Alata Bahçe KültürleriAraştırma Enstitüsü Tarsus Toprak ve Su Kaynakları Lokasyonu'nda yapılmıştır. Araştırmada ikifarklı sulama aralığı (3 gün (SA3) ve 6 gün (SA6) ) ana parselleri; dört farklı sulama düzeyi (Tamsulama, TS; kısıntılı sulama, KS50; Kısıntılı sulama, KS75 ve Kismi kök kuruluğu, PRD50) ise altparselleri oluşturmuştur. Tam sulamalarda, sulama aralıklarında 60 cm'lik kök bölgesindeki eksiktoprak neminin tarla kapasitesine getirilmesi öngörülmüştür. Araştırma tesadüf bloklarında bölünmüşparseller deneme deseninde dört yinelemeli olarak incelenmiştir. Sulama aralıkları ve düzeylerininverim üzerine etkileri ayrı ayrı istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. En yüksek verim 3 gün sulamaaralığı tam sulama (SA3TS) konusunda (71.9 ve 92.7 t ha-1, en düşük verim 6 gün sulama aralığıPRD50 (SA6PRD50) konusunda (40.9 ve 58.8) t ha-1elde edilmiştir. En yüksek su kullanımrandımanı WUE 6 gün sulama aralığı KS50 (SA6KS50) konusunda (21.9 ve 24.5) kg m-3, en düşükise 6 gün sulama aralığı PRD50 (SA6PRD50) konusunda (12.2 ve 16.6) kg m-3olarak belirlenmiştir.Bu bulgulara göre su sıkıntısının olmadığı koşullarda SA3TS önerilmiştir. Suyun kısıtlı olmasıdurumunda ise 3-gün sulama aralığında KS75 konusu önerilebilir.

Effect of Different Deficit Irrigation Strategies on Subsurface Drip Irrigated Eggplant Yields and Yield Components under Cukurova Condition

This research was carried out in the Cukurova Region of Turkey where eggplant intensivelyproduced, to determine the effects of various irrigation strategies applied with subsurface drip systemson eggplant yield and quality and water use efficiency along with optimal irrigation program during2013-2014, in the experimental fields of Alata Horticultural Research Institute, Tarsus Soil and WaterResources Research Unit. In the study, two irrigation intervals in main plots 3-day (SA3); 6-day (SA6)and four irrigation levels in sub plots (Full irrigation, TS; deficit irrigation, KS50; deficit irrigation,KS75; and Partial Root-Zone Drying PRD50%) were tested. Soil water deficit in the 60 cm root zonedepth should be replenished to field capacity in irrigations. The experimental was carried out in splitplot design with four replications. The effects of the irrigation intervals and irrigation levels on theyield were found separately statistically significant. Full irrigation treatment with 3-day intervalproduced the highest yield (71.9 and 92.7 t ha-1), the lowest yield was obtained in PRD-50 with 6-dayinterval treatment plots (40.9 and 58.8 t ha-1). The highest water use efficiency (WUE) was found indeficit irrigation-50 with 6-day interval (21.9 and 24.5 kg m-3) and the lowest in PRD-50 with 6-dayinterval (12.2 and 16.6 kg m-3). In the absence of water shortages SA3TS it has been recommendedbased on the findings. In case of water scarcity, deficit irrigation with 3-day interval (KS75) isadvisable.

Kaynakça

Anonim, 2012. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Tarımsal Verileri. http://www.fao.org/docrep/015/i2490e/i2490e00.htm. (Son Erişim Tarihi: 24.05.2017).

Anonim, 2015. Türkiye İstatistik Kurumu Tarımsal Veriler. http://rapory.tuik.gov.tr/24-05- 2017-15:30:21-85492338510871680592046054040.html. (Son Erişim Tarihi: 20.05.2017).

Aujla, M.S., Thind, H.S., Buttar, G.S., 2007. Fruit Yield and Water Use Efficiency of Eggplant (Solanum melongema L.) as Influenced by Different Quantities of Nitrogen and Water Applied Through Drip and Furrow Irrigation. Scientia Horticulturae 112: 142-148.

Bozkurt Çolak Y., Yazar, A., Sezen, S.M., Yücel, S., Sesveren S., Atağ, G., Akça, H., Arslan, R., Eroğlu, Ç., Eker, S., 2015. Çukurova Koşullarında Toprakaltı ve Yüzey Damla Sulama Sistemleriyle Uygulanan Farklı Sulama Programlarının Açıkta Patlıcanın Verim, Verim Bileşenleriyle Su Kullanım Randımanı Üzerine Etkileri. TÜBİTAK 112O870 Nolu Proje Sonuç Raporu, 188s.

Chaves, M.M., Maroco, J.P., Pereira, J.S., 2003. Understanding Plant Responses to Drought From Genes to Whole Plant. Funct. Plant Biol. 30: 239-264.

Doğanlar, S., Farry, A., Daunay, M.C., Lester, R.N., Tanksley, S.D., 2002. Comparative Genetic Linkage Map of Eggplant (Solanum melongena L.) and Its Implications for Genome Evolution in the Solanaceae. Genetics 161:1697-1711.

English, M.J., 1990. Deficit Irrigation: Analytical Framework. J. Irrig. Drain. Eng. 116, 399- 412.

Fereres, E., Soriano, M.A., 2007. Deficit Irrigation for Reducing Agricultural Water Use. J. Exp. Bot. 58: 147-159.

Hartz, T.K., 1997. Effects of Drip Irrigation Scheduling on Muskmelon Yield and Quality. Sci. Hortic. 69: 117-122.

Howell, T.A., Yazar, A., Schneider, A.D., Dusek, D.A., Copeland, K.S., 1995. Yield and Water Use Efficiency of Corn in Response to LEPA Irrigation. ASAE Trans. of the ASAE, 38(6):1737-1747.

Karam, F., Lahoud, R., Masaad, R., Daccache, A., Mounzer, O., Rouphael, Y., 2006. Water Use and Lint Yield Response of Drip Irrigated Cotton to the Length of Irrigation Season. Agric. Water Manage. 85: 287-295.

Karam, F., Sabiha, R., Skaf, S., Breidy, J., Rouphael, Y., Balendonck, J., 2011. Yield and Water Use of Eggplants (Solanum melongena L.) Under Full and Deficit Irrigation Regimes. Agricultural Water Management 98: 1307-1316.

Kırnak, H., Taş, İ., Kaya, C., Higgs, D., 2002. Effects of Deficit Irrigation on Growth, Yield and Fruit Quality of Eggplant under Semi-Arid Conditions. Aust. J. Agric. Res. 53: 1367- 1373.

Lovelli, S., Perniola, M., Ferrara, A., Di Tommaso, T., 2007. Yield Response Factor to Water (Ky) and Water Use Efficiency of Carthamus Tinctorius L. and Solanum Melongena L. Agric. Water Manage. 92: 73-80.

Mitchell, J.P., Shennan, C., Grattan, S.R., 1991. Developmental Changes in Tomato Fruit Composition in Response to Water Deficit And Salinity. Physiol. Plant. 83: 177-185.

Pereira, L.S., Oweis, T., Zairi, A., 2002. Irrigation Management under Water Scarcity. Agric. Water Manage. 57: 175-206.

Smittle, D.A., Dickens, W.L., Stansell, J.R., 1994. Irrigation Regimes Affect Yield and Water Use by Bell Pepper. J. Am. Soc. Hort. Sci. 119: 936-939.

Tan, W., Blake, T.J., 1993. Drought Tolerance, Abscisic Acid and Eiektrolyte Leakage in Fast- and Slow-Growing Black Spruce (Picea mariana) Progenies. Physiol. Plant. 89: 817- 823

Kaynak Göster

350 249

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Farklı Uygulamaların Türkiye Doğal İris Türlerinden Endemik Iris sari Tohumlarının Çimlenmesine Etkileri

KAMİL ERKEN, Serdar ERKEN, Fatih Gülbağ, Erdal KAYA

Göbekli Portakal Çeşitlerinde Tozlamanın Meyve Tutumu ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

ŞENAY KARABIYIK, SİNAN ETİ, BİLGE YILMAZ, Fatma Seren SAĞIR

İstanbul Kekiği (Origanum vulgare L.), İngiliz Lavantası (Lavandula angustifolia L.) ve Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Uçucu Yağ Bileşiklerinin Bazı Kültür Bitkilerinin Gelişimine Etkinliği

AYŞE YAZLIK, İLHAN ÜREMİŞ

Sofralık Üzümlerde IVIS Floresans Işıması ile Salkım Sapı Renk Kaybı Tespiti

AŞKIN BAHAR

Fasulyede Kükürt Uygulamalarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi

MUHAMMET TONGUÇ, ARİF ŞANLI, YAŞAR KARAKURT, HÜSNÜ ÜNLÜ

Orta Anadolu'dan Selekte Edilen Ceviz (Juglans regia L.) Genotipleri Arasındaki Genetik İlişkilerin SRAP Markırları ile Belirlenmesi

Aydın UZUN, Omer Faruk COSKUN, MEHMET YAMAN, HASAN PINAR, Kadir PARİS

Çukurova Koşullarında Toprakaltı Damla Yöntemiyle Sulanan Farklı Kısıntılı Sulama Stratejilerinin Patlıcan Verim ve Verim Bileşenlerine Etkileri

Yeşim BOZKURT ÇOLAK, Attila YAZAR, İlker ÇOLAK

Adana Ekolojik Koşullarında Bazı Satsuma Mandarin (Citrus unshiu Marc.) Çeşitlerinin Meyve Kalite Özelliklerinin Saptanması ve Hasat Olumuyla İlişkilendirilmesi

Gülsevim TİRİNG, SERDAR SATAR, BERKEN ÇİMEN

Meyve Fidanı Üretimi ve Pazarlaması: Antalya İli Örneği

SÜLEYMAN KARAMAN, Muzaffer ALİCAN

Parazitoid Pimpla turionellae L.'nin (Hymenoptera: Ichneumonidae) Erkek Birey Saysındaki Değişikliklerin Eşey Oranı, Ömür Uzunluğu ve Toplam Ergin Oluşumuna Etkileri

MUSTAFA COŞKUN, TAMER KAYIŞ