Göbekli Portakal Çeşitlerinde Tozlamanın Meyve Tutumu ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Bu araştırmada, Washington Navel, Navelina ve Navelate göbekli portakal çeşitlerinde serbesttozlanma, izolasyon ve Valencia çiçek tozlarıyla yapay tozlama uygulamalarının, meyve tutumuyanında meyve iriliği, kabuk kalınlığı ve tohum sayısı gibi kalite özellikleri üzerine etkileriincelenmiştir. Çalışma sonucunda, denemeye alınan üç göbekli portakal çeşidinde de yapay tozlamauygulamalarında izolasyon uygulamalarına oranla daha yüksek meyve tutumu sağlanmıştır. Ayrıca,yapay tozlama uygulamalarında Navelina çeşidi dışındaki diğer iki çeşitte serbest tozlanmauygulamalarına oranla yine daha yüksek meyve tutma değerlerine ulaşılmıştır. Ancak, meyvetutumundaki bu artış, özelikle W. Navel ve Navelina çeşitlerinde meyve iriliğinin biraz azalmasınaneden olmuştur. Yapay tozlama uygulamalarında izolasyon ve serbest tozlanma uygulamalarına göredaha ince kabuklu meyveler elde edilirken, normal ve abortif tohum sayısı yönünden önemli birfarklılık bulunamamıştır.

Effects of Pollination on Fruit Set and Some Fruit Quality Properties of Navel Group Orange Cultivars

In this study effects of open-pollination, non-pollination and controlled-pollination with Valenciapollen to fruit set and some fruit quality properties as fruit size, peel thickness and seed numbers onWashington Navel, Navelina avd Navelate oranges were investigated. As a result, controlledpollination treatments had higher fruit set than non-pollinaiton in these three Navel oranges. Also, intwo cultivars except from Navelina, controlled-pollinaiton showed higher fruit set than openpolinaiton. However, the increase in fruit set caused to decrease in fruit bigness especially inWashington Navel and Navelina cultivars. In controlled-pollinaiton treatments, a thinner peel wasobtained than open-polinaiton and non pollination, but there was not any important significance interms of normal and abnormal seed numbers.

Kaynakça

Anonim, 2016. Türkiye İstatistik Kurumu Bitkisel Üretim Veri Tabanları.http://www.tuik.gov.tr

Atkins, E.L., 1963. Honeybees and Agriculture. California Citrograph. 49(2): 81-82.

Chacoff, N.P., Aizen, M.A., 2007. Pollination Requirements of Pigmanted Grapefruit (Citrus paradisi Macf.) from Northwestern Argentina. Crop Science. 47(3): 1143-1150.

Chao, C.C.T., 2005. Pollination Study of Mandarins and the Effect on Seediness and Fruit Size: Implications for Seedless Mandarin Production. Hortscience. 40(2): 362-365.

Eti, S., 2015. Bitkilerde Üreme Biyolojisi Ders Notları. 62 s. (Yayınlanmamış).

Eti, S., Stösser, R., 1988. Fruchtbarkeit der Mandarinensorte 'Clementine' (Citrus reticulata Blanco) I. Pollenqualität und Pollenwachstum. Die Gartenbauwissenschaft. 53(4):160- 166.

Gambetta, G., Gravina, A., Fasiolo, C., Fornero, C., Galiger, S., Inzaurralde, C., Rey, F., 2013. Self-incompatibility, Parthenocarpy and Reduction of Seed Presence in 'Afourer' Mandarin. Scientia Horticulturae. 164: 183-188.

Geraci, G., Reforgiato, G., De Pasquale, F., 1978. Pollen Tubes Penetration in Citrus styles. Proceedings of the International Society of Citriculture. 1: 58-59.

Ibrahim, M., Abbasi, N.A. Rahman, H.U., Hussain, A., Hafız, I.A., 2011. Phenological Behaviour and Effect of Different Chemicals on Pre-harvest Fruit Drop of Sweet Orange cv. 'Salustiana'. Pakistan Journal of Botany. 43(1): 453-457.

Iglesias, D.J., Cercos, M., Colmenero-Flores, J.M., Naranjo, M.A., Rios, G., Carrera, E., Ruiz- Rivero, O., Lliso, I., Morillon, R., Tadeo, F.R., Talon, M., 2007. Physiology of Citrus Fruiting. Brazilian Journal of Plant Physiology. 19(4): 333-362.

Jackson, L.K., Sherman, W.B., Krezdorn, A.H., 1973. Megasporogenesis and Embryo-sac Development in Seedless Citrus Cultivar. Proceedings of the International Society of Citrculture. 1: 23-27.

Krezdorn, A.H., 1970. Pollination Requiremnts of Citrus. Indispensable Pollinators. 127: 211- 218.

Lance, J.H., Vincent, A.P., 1970. Cross-pollination Studies on the Washington Navel Orange. I. Influence on Set and Growth of Fruit. Agroplantae. 2(4): 121-126.

Majda, S., Abdelhak, T., Abdelkader, B., Rachid, B., Hamid, B., 2015. Development of a Reliable and Reproducible Test for the Ovule Fertility Study of Some Mandarin Group Variety (Citrus reticulata) Through Manual and Open Pollination. International Journal of Recent Scientific Research. 6(12): 7837-7843.

Mesejo, C., Yuste, R., Martinez-Fuentes, A., Reig, C., Iglesias, D.J., Primo-Millo, E., Agusti, M., 2013. Self-pollination and Parthenocarpic Ability in Developing Ovaries of Selfincompatible Clementine Mandarins (Citrus clementina). Physiologia Plantarum. 148: 87-96.

Moss, G.I., Steer, B.T., Kreidemann, P.E., 1972. The Regulatory Role of Inflorescence Leaves in Fruit Setting by Sweet Orange (Citrus sinensis). Physiologica Plantarum. 27: 432- 438.

Özkan, M., Eti, S., 1992. Minneola tangelo'nun Döllenme Biyolojisi Üzerine Araştırmalar. I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Cilt 1: 197-201.

Qin, Y., Xu, C., Ye, Z., Teixeira da Silva, J.A., Hu, G., 2015. Seedless Mechanism of a New Citrus Cultivar 'Huami Wuhegonggan (Citrus sinensis x C. reticulata). Pakistan Journal of Botany. 47 (6): 2369-2378.

Ruiz, R., Garcia-Luiz, A., Monerri, C., Guardiola, J.L., 2001. Carbonhydrate Availability in Relation to Fruitlet Abscission in Citrus. Annals of Botany. 87(6): 805-812.

Sanford, M.T., 1992. Pollination of Citrus by Honey Bees. RFAA092, Florida Crop Ext. Serv., Institute of Food and Agric. Sci., Univ. of Florida.

Schneider, D., Goldway, M., Rotman, N., Adato, I., Stern, R.A., 2009. Cross-pollination Improves 'Orri' Mandarin Fruit Yield. Scientia Horticulturae. 122(3): 380-384.

Seday, Ü., Eti, S., 2011. Seleksiyonla Elde Edilen Bazı Klemantin Mandarin Tiplerinde Farklı Tozlayıcılar Kullanılmasının Meyve Gelişimi Üzerine Etkisi. Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi. 25(5): 172-179.

Stösser, R., Kaşka, N., Anvari, S.F., Eti, S., 1985. Bahçe Bitkilerinde Döllenme Biyolojisi Uygulamalı Kurs Notları. 18-22 Mart 1985. Adana (Yayınlanmamış).

Tuzcu, Ö., Yıldırım, B., Düzenoğlu, S., Bahçeci, İ., 1999. Değişik Turunçgil Anaçlarının Washington Navel ve Moro Kan Portakal Çesitlerinin Meyve Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 23: 213-222.

Vankadeswarlu, G., Lavania, M.L., Mısra, K.K., 1984. Effect of Various Pollen Parents on the Physico-chemical Qualities of Lemon. Progressive Horticulture. 16(3/3): 202-208.

Wakana, A., Uemoto, S., 1987. Adventive Embriyogenesis in Citrus. I. The Occurence of Adventive Embryos Without Pollination or Fertilization. American Journal of Botany. 74(4): 517-530.

Wallace, H.M., 2004. Pollination Effects on Quality in 'Oroval Clementine' Mandarin in Australia. Acta Horticulturae. 632: 99-103.

Webber, H.J., 1930. Influence of Pollination on Set of Fruit in Citrus. California Citrograph. 15: 304-322.

Kaynak Göster

332 245

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Adana Ekolojik Koşullarında Bazı Satsuma Mandarin (Citrus unshiu Marc.) Çeşitlerinin Meyve Kalite Özelliklerinin Saptanması ve Hasat Olumuyla İlişkilendirilmesi

Gülsevim TİRİNG, SERDAR SATAR, BERKEN ÇİMEN

Farklı Uygulamaların Türkiye Doğal İris Türlerinden Endemik Iris sari Tohumlarının Çimlenmesine Etkileri

KAMİL ERKEN, Serdar ERKEN, Fatih Gülbağ, Erdal KAYA

İstanbul Kekiği (Origanum vulgare L.), İngiliz Lavantası (Lavandula angustifolia L.) ve Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Uçucu Yağ Bileşiklerinin Bazı Kültür Bitkilerinin Gelişimine Etkinliği

AYŞE YAZLIK, İLHAN ÜREMİŞ

Meyve Fidanı Üretimi ve Pazarlaması: Antalya İli Örneği

SÜLEYMAN KARAMAN, Muzaffer ALİCAN

Çukurova Koşullarında Toprakaltı Damla Yöntemiyle Sulanan Farklı Kısıntılı Sulama Stratejilerinin Patlıcan Verim ve Verim Bileşenlerine Etkileri

Yeşim BOZKURT ÇOLAK, Attila YAZAR, İlker ÇOLAK

Parazitoid Pimpla turionellae L.'nin (Hymenoptera: Ichneumonidae) Erkek Birey Saysındaki Değişikliklerin Eşey Oranı, Ömür Uzunluğu ve Toplam Ergin Oluşumuna Etkileri

MUSTAFA COŞKUN, TAMER KAYIŞ

Orta Anadolu'dan Selekte Edilen Ceviz (Juglans regia L.) Genotipleri Arasındaki Genetik İlişkilerin SRAP Markırları ile Belirlenmesi

Aydın UZUN, Omer Faruk COSKUN, MEHMET YAMAN, HASAN PINAR, Kadir PARİS

Fasulyede Kükürt Uygulamalarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi

MUHAMMET TONGUÇ, ARİF ŞANLI, YAŞAR KARAKURT, HÜSNÜ ÜNLÜ

Göbekli Portakal Çeşitlerinde Tozlamanın Meyve Tutumu ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

ŞENAY KARABIYIK, SİNAN ETİ, BİLGE YILMAZ, Fatma Seren SAĞIR

Sofralık Üzümlerde IVIS Floresans Işıması ile Salkım Sapı Renk Kaybı Tespiti

AŞKIN BAHAR