Eozinofilik gastroenterit, eozinofilik sistit ve assit: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Eozinofilik gastroenterit gastrointestinal sistemin eozinofilik infiltrasyo nu ile karakterize nadir bir hastalıktır. En sık tutulan organ midedir ve takiben ince barsak ve kolon tutulur. Ancak, eozinofilik gastroenteritte mesane tutulumu çok nadirdir. Literatürde şu ana kadar yalnızca eo zinofilik sistit ile ilişkili eozinofilik gastroenterit tanısı konulan vaka yayınlanmıştır. Periferal hipereozinofili, karın ağrısı, diyare ve assit ile başvuran bu vakaların hipereozinofili yapan diğer hastalıklar dış/andık-- tan sonra steroid ile efektif olarak tedavi edildiği bildirilmiştir

Eosinophilic gastroenteritis, eosinophilic cystitis, and ascites: case CASE REPORT report and review of the literature

Eosinophilic gastroenteritis is a rare disorder characterized by eosino— philic infiltration of the gastrointestinal tract. The organ most often involved is the stomach, followed by the small intestine and colon. The involvement of the bladder in eosinophilic gastroenteritis is extremely rare. In the literature, only six cases of eosinophilic gastroenteritis with associated eosinophilic cystitis have been reported. Cases who had peripheral hypereosinophilia, abdominal pain, diarrhea, and ascites were effectively treated with steroids after other systemic disorders associated with peripheral eosinophilia were ruled out.

Kaynakça

1. Reed C, Woosley JT, Dellon ES. Clinical characteristics, treatment outcomes, and resource utilization in children and adults with eosinophilic gastroenteritis. Dig Liver Dis 2015;47:197-201.

2. Kaijser R. Zur Kenntnis der allergischen Affektionen desVerdauungskanals vom Standpunkt des Chirurgen aus. Arch Klin Chir 1937;188:36—64.

3. Spergel JM, Book WM, Mays E, et al. Variation in prevalence, diagnostic criteria, and initial management options for eosinophilic gastrointestinal diseases in the United States. Pediatr Gastroenterol Nutr 2011;52:300-6.

4. Talley NJ, Shorter RG, Phillips SF, et al. Eosinophilic gastroenteritis: clinicopathological study of patients with disease of the mucosa, muscle layer, and subserosal tissues. Gut 1990;31:548.

5. Antonini F, Saltarelli P, Frieri G, et al. Education and Imaging: gastrointestinal: eosinophilic ascites. Gastroenterol Hepatol 2012;27:1759.

6. Kim MS, Park H, Park CS, et al. Eosinophilic cystitis associated with eosinophilic enterocolitis: case reports and review of the literature. BrJ Radiol 2010;83:122-5.

7. Han SG, Chen Y, Qian ZH, et al. Eosinophilic gastroenteritis associated with eosinophilic cystitis: computed tomography and magnetic resonance imaging findings. World Gastroenterol 2015;21:3139- 45.

8. Alhmoud T, Hanson JA, Parasher G. Eosinophilic gastroenteritis: an underdiagnosed condition. Dig Dis Sci 2016;61:2585—92.

9. Baek MS, Mok YM, Han WC, et al. patient with eosinophilic gastroenteritis presenting with acute pancreatitis and ascites. Gut Liver 2014;8:224—7.

10. Zhou HC, Lai C, Yang L. Eosinophilic gastroenteritis with involvement of the urinary bladder. Pediatr Radiol 2014;44:1454»7.

11. Uppal V, Kreiger P, Kutsch E. Eosinophilic gastroenteritis and colitis: comprehensive review. Clin Rev Allergy Immunol 2016;50:175- 88.

12. Zhang L, Duan L, Ding S, et al. Eosinophilic gastroenteritis: Clinical manifestations and morphological characteristics, retrospective study of 42 patients. Scand Gastroenterol 2011;46:1074—80.

13. Kinoshita Y, Furuta K, Ishimaura N, et al. Clinical characteristics of Japanese patients with eosinophilic esophagitis and eosinophilic gastroenteritis. Gastroenterol 2013;48:333—9.

14. Cianferoni A, Spergel JM. Eosinophilic esophagitis and gastroenteritis. Curr Allergy Asthma Rep 2015;15:58

15. Schwartz DA, Pardi DS, Murray JA. Use of montelukast as steroid-sparing agent for recurrent eosinophilic gastroenteritis. Dig Dis Sci 2001 ;46:1 787-90.

Kaynak Göster

Akademik Gastroenteroloji Dergisi
  • ISSN: 1303-6629
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2002
  • Yayıncı: Jülide Gülay Özler

8.2b5.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Postsplenektomik sepsis sendromu

Hasan BESİM, Necdet ÖZÇAY, Ali ÖZANT, Kalbim ARSLAN

İnflamatuvar barsak hastalıklarında lipid anormallikleri

İlyas TENLİK, Fatih SAYGILI, Özlem AKDOĞAN, Ertuğrul KAYAÇETİN, Zeki Mesut Yalın KILIÇ, Mahmut YÜKSEL, Yasemin ÖZDERİN ÖZİN, İsmail Hakkı KALKAN, MUSTAFA KAPLAN, Muhammet Yener AKPINAR

Primer biliyer kolanjit hastalarında tedaviye yanıt kriterlerinin değerlendirilmesi

Cengiz KARACAER, Hale GÖKCAN, Muhammet Yener AKPINAR, Ertuğrul KAYAÇETİN, Erkin ÖZTAŞL, Zeki Mesut Yalın KILIÇ, Hakan YILDIZ, MERAL AKDOĞAN KAYHAN, Sabite KAÇARL, Mahmut YÜKSEL

Eozinofilik gastroenterit, eozinofilik sistit ve assit: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Ali KOÇ, Turan EKLNCİ, EYLEM SEVİNÇ, Selahattin ERDEM, Banu Demet ÖZEL COŞKUN

interferon kullanımı ile ilişkili retinopati: Olgu sunumu

Yasemin ÜSTÜNDAĞ, Ahmet O. GURAKAR, Meral A KAYHAN, MÜBERRA AKDOĞAN

Kronik hepatit B tanılı hastalarda oral antiviral tedavilerin etkinliğinin karşılaştırılması

M. Hadi AYDIN, KIVANÇ KARAMAN, Serpil KARAMAN, Adil COŞKUN

inflamatuvar barsak hastalıklarında Entamoeba histolytica süperenfeksiyonu ülkemizde bir sorun mu?

Ali ÖZDEN, Murat BüIent KUCUKAY'

Tıkalı metal stent için yapılan ama başarısız olan ERCP sonrası biliyer diversiyon tekniği olarak EUS kılavuzluğunda tam katlı metal stent ile hepatikogastrostomi uygulaması

Yücel ÜSTÜNDAĞ

Karaciğer sirozlu 225 hastanın retrospektif irdelenmesi: Tek merkez deneyimi

AHMET ÖMER ÖZÜTEMİZ, NALAN GÜLŞEN ÜNAL, FATİH TEKİN, Ferit ÇELİK

İntestinal Behçet hastalığı mı? Crohn hastalığı mı? Olgu sunumu ile literatürün gözden geçirilmesi

Erkan PARLAK, Zeynep ERTURK, Sibel BAKIRCI ÜREYEN