SURİYE’DE PYD/YPG YAPILANMASININ TÜRKİYE’NİN SINIR GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ

Öz 2010 yılında Tunus’da başlayıp Mısır, Libya ve Yemen’de devam eden Arap Baharı ayaklanmaları Suriye’yi de etkilemiştir. Sokak gösterilerinin başladığı ilk günden beri reformlar konusunda halkın isteklerine karşı duyarsız kalan Esad rejimi bu gösterileri şiddet yolu ile bastırmaya çalışması ülkede bir iç savaşın başlamasına neden olmuştur. Suriye`de başlayan iç savaşın Türkiye üzerine en önemli etkisi ise, Suriye’de otorite boşluğundan faydalanan devlet dışı silahlı aktörlerin ortaya çıkması olmuştur. Suriye’de ki otorite boşluğundan yararlanan PYD/YPG ve IŞİD gibi silahlı aktörler bölgede kısa bir sürede geniş bir hareket alanı bulmuştur. PKK’nın Suriye kolu olan PYD, ülke içerisinde olayların tırmanmaya başlaması ile Suriye’nin kuzeyinde kontrolü sağlayarak bölgede idari ve askeri yapılanma içerisine girmiştir. IŞİD ile mücadele kapsamında ABD tarafından her türlü silah, lojistik ve mali yardımlar ile desteklenen PYD, Türkiye’nin güney sınırlarının büyük bir bölümü kontrol etmesi Türkiye açısından tehdit olarak görülmüştür. Bu çalışmada Suriye’nin kuzeyinde PYD yapılanmasının Türkiye’nin sınır güvenliğini nasıl etkilediği incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Türkiye-Suriye; PYD/YPG; ABD
Anahtar Kelimeler:

Türkiye, PYD/YPG, ABD

___

Abuhasan M. (2013) “ Arap Baharı Sonrası Suriye’deYaşanan Gelişmeler ve Türkiye’nin Güvenliğine Etkileri ” Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı.

Akkan İ. (2016). “ Arap Baharı Sonrası Suriye ve Türk Dış Politikası Açısından Türkiye-Suriye İlişkileri” (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Altundeğer N. ve Yılmaz E. “ İç Savaştan Bölgesel İstikrarsızlığa: Suriye Krizinin Türkiye’ye Faturası ” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2016,C.21, S.1, s. 289-301. Çağlar M.Turan, (2014) “ 2011 Sonrası Türkiye-Suriye İlişkileri ve Suriye-Türkiye Krizi ” Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı.

İyiat B. (2018) “ Suriye İç Savaşında Kürtler ve PYD Terör Örgütü ” Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 2-10. Kayabaşı Y. ( 2019) “ Suriye İç Savaşı’nda Yerel Aktörlerin Rolü ve Türkiye’nin Suriye İhtilafına Yaklaşımı ( 2011-2018) ” ( Yüksek Lisans Tezi) Ufuk ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Uluslararası İlişkiler Programı, 2019 Ankara.

Kerman İ, Efegil E. (2017) “ Terör Örgütü PKK/PYD’nin Suriye’de İzlediği İç Savaş Stratejisinin Değerlendirilmesi” ANKASAM Uluslararası Kriz ve Siyaset AraştırmalarDergisi, 1(2),162-198.

Köylü M. ( 2018) “ Suriye’de, PYD/YPG Yapılanması ve Zeytin Dalı Harekatı ” ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM-UHAD), Sayı 2011, s.70-86, 2018.

Okur M.A, Salık N. (2016) “Bağımsızlıktan Arap Baharı’na SURİYE : İç ve Dış Politika” Ankara NOBEL Yayınları.

Okur M.A., Salık N. ( 2016) “ Bağımsızlıktan Arap Baharı’na Suriye: İç ve Dış Politika ” Ankara NOBEL Yayınları.

Orhan O. (2016) “ Türkiye PYD/YPG’yi Neden Vuruyor? ” 01.05.2020 tarihinde https://www.orsam.org.tr/tr/turkiye-pyd-ypg-yi-neden-vuruyor/ erişildi.

Ozan E. ( 2017) “ Suriye İç Savaşı ve Türkiye’nin Değişen Güvenlik Gündemi ” Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM), Yayın :2 , Rapor No: 4.

Özay N. ( 2019) “ Suriye İç Savaşı ve Devlet Dışı Silahlı Aktörlerin Sorumluluğu ” (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Orta Doğu ve Afrika Çalışmaları Bilim Dalı,

Polat D. (2020) “ Türkiye’nin Suriye’nin Kuzeyindeki Askeri Harekatının Amaçları ve Sonuçları ” Güvenlik Stratejileri Dergisi, 2020,16(33): 53-96.

Sandıklı A. ( 2015) “ Irak ve Suriye’deki Gelişmelerin Türkiye’ye Etkileri ” Bilge Adamlar Kurulu Raporu, Rapor no: 65, BİLGİSAM Yayınları İstanbul.

Sandıklı A., Semin A., & Ünal B. (2015). “Irak ve Suriye'deki Gelişmelerin Türkiye'ye Etkileri” Bilge Adamlar Kurulu Raporu, Rapor No. 65, Bilgesam Yayınları, İstanbul.

Semin A. (2015) “ Suriye Krizindeki İç Dinamikler: ÖSO- İŞID-PYD Denklemi ” Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) Analiz/ Ortadoğu, 1234, s.1-8.

Tosun A. (2019) “ PYD’nin Siyasi ve Askeri Faaliyetlerinin Türkiye’nin Güvenliğine Etkileri ” (Yüksek Lisans Tezi). Milli Savunma Üniversitesi, Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Güvenlik Araştırmaları Anabilim Dalı, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Programı.

Uzman N. (2016) “ Türkiye’nin Sınır Güvenliği Açısından Suriyeli Sığınmacılar Meselesi ” 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, Cilt:5, Sayı:15, Kış 2016.

Yurulmaz E. (2019) “ PYD’nin Türkiye Ulusal Güvenliğine Mevcut ve Olası Yansımaları ” (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Altınbaş Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul.