Doing Business Kapsamında Güney Afrika’nın Performans Analizi (2016-2020)

Uluslararası kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen endeksler konularına göre ülkelerin finansal, ekonomik, sosyal, beşeri, askeri vb. kapasitelerine dair tespit, gözlem ve analizler gerçekleştirmek amacıyla yapılmaktadır. Bu endekslerin her biri alanında uzmanlaşmış kuruluşlarca hazırlanan ve bu kuruluşların çeşitli paydaşları vasıtasıyla derledikleri verilerden oluşmaktadır. Değerlendirmeyi yapan kuruluşlar ele aldıkları konulara göre değişen yöntemler/kriterler kullanmaktadırlar. Araştırılan konuya göre endekslerden elde edilen sonuçlar öngörülebilir gelecekle ilgili ipuçları vermektedir. Uluslararası kuruluşların gerçekleştirdiği önemli endekslerden biri de İş Yapma Kolaylığı Endeksi’dir (Doing Business). Dünya Bankası tarafından 2003 yılından beri her yıl hazırlanan “İş Yapma Kolaylığı Endeksi”nde; 190 ülkedeki (2020 yılı itibariyle) yerel şirketlerin iş yapma ve kurma kolaylığı ile iş yapmalarını etkileyen bir dizi düzenlemeleri 11 gösterge seti çerçevesinde mercek altına alınmaktadır. Bu çalışmada Afrika kıtasının en gelişmiş ve aynı zamanda da en büyük ekonomilerinden biri olan Güney Afrika’nın Doing Business Endeksi’ne göre 2016-2020 döneminde, dünyadaki ve bölgedeki durumu analiz edilip değerlendirilerek ileriye dönük öneriler yapılmaya çalışılmıştır.

The Performance Analysis of South Africa Within The Scope of Doing Business (2016-2020)

The indexes carried out by international organizations are done with the purpose of determining, observing, and analyzing the financial, economic, social, human, military and similar capacities of countries according to their subjects. Each of these indexes consists of data prepared by specialized staff and collected by these organizations through various stakeholders. The institutions that make the assessment use methods/criteria varying according to the subjects they deal with. The results obtained from the indexes give clues about the predictable future according to the research subject. One of the important indexes realized by international organizations is the Ease of Doing Business Index (Doing Business). In the “Ease of Doing Business Index” prepared annually since 2003 by the World Bank, a series of regulations affecting the ease of doing and establishing business and in 190 countries (as of 2020) are examined within the framework of 11 sets of indicators. In this study, the situation of South Africa, the country with the most developed economy and at the same time one of the largest economies of the African continent, in the world and in the region in the period of 2016-2020 was analyzed and evaluated according to the Doing Business Index and forward, looking recommendations were made.

___

Andersen, T. Barnebeck, and Carl-Johan Dalgaard (2013). “Power Outages and Economic Growth in Africa.” Energy Economics 38 (July): 19–23.

Doing Business: http://www.doingbusiness.org/, (Erişim Tarihi: 20.01.2021).

Hanusch, M. (2012). “The Doing Business Indicators”, Economic Growth and Regulatory Reform Policy Research Working Paper 6176, The World Bank East Asia and the Pacific Region Poverty Reduction and Economic Management Unit.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Johannesburg, (Erişim Tarihi: 21.02.2021).

Kleitman, Yaniv (2020). “Doing business in South Africa: Overview”, Practical Law Country Q&A 1-500-3762.

Ticaret Bakanlığı, “GAC Pazar Bilgileri”, 2020. https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/afrika/guney-afrika-cumhuriyeti/genel-bilgiler, (Erişim Tarihi: 23.02.2021).

Trademap: https://www.trademap.org/, (Erişim Tarihi: 10.02.2021).

Uludağ, A. (2015). “Uluslararası Kuruluşlarca Kullanılan Global Endeksler”, Maliye Bakanlığı, http://www.abmaliye.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 23.01.2021).

Yalçın, A. ve Yalçın, S. (2016). “Global Endeksler Işığında Ermenistan’ın Ekonomik Ve Sosyal Durumu”, 14.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 22-23 Ağustos 2016, Makedonya, İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı s: 698-708.

Yalçın, A. ve Yalçın, S. (2017). “Doing Business Göstergeleri Işığında Güney Kafkasya Ülkelerindeki İş Yapma Ortamı (2010-2017)”, Avrasya Bilimler Akademisi, Avrasya Çalışmaları Dergisi, Sayı: 6, s:29-45.

World Bank: https://www.worldbank.org/en/home, (Erişim Tarihi: 10.02.2021).