Dijitalizasyon ve Halkla İlişkiler

Öz Her geçen gün teknolojide yeni gelişmelerin yaşanmasıyla yaşadığımız dünya dijitalleşmeye devam etmektedir. İnternet teknolojisi ile birlikte artık hayatımızın her alanı dijitalleşmekte ve her türlü iş internet aracılığı ile sanal ortam üzerinde gerçekleşmektedir. İşlerin artık internet ortamından yürütülmeye başlamasıyla burada hizmet vermeye başlayan kurum ve işletmeler arasında rekabet ortamı oluşmaya başlamış, oluşan bu ortamda markalar arasında kendini en iyi şekilde ifade eden ve sağlam adımlarla ilerleyen marka olmak tek amaç olarak görünmektedir. Markaların oluşum süreçlerinde kendilerini tanıtmaları, üretecekleri ürün kalitesi, reklam, pazarlama ve halkla ilişkiler çok büyük önem teşkil etmektedir. Markanın tanıtımı için reklam ve pazarlamanın önemi her ne kadar fazla olsa da markaya karşı oluşacak güven ortamını halka ilişkiler sağlamaktadır. Halkla ilişkiler, tüketiciye karşı güven oluşturma, pozitif izlenim bırakma, strateji uygulamaları ve itibar yönetimi bileşenlerinden meydana gelmektedir. Dijitalleşme sürecinin halkla ilişkiler açısından önemini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, dijitalleşmeye devam eden dünyada, markaların güvenliği için önemli bir yer teşkil eden halkla ilişkilerin artık faaliyetlerini dijital ortamlarda gerçekleştirdiği görülmektedir. Literatür taraması yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, dijital iletişim platformlarının kurumlara, hedef kitleleriyle aracısız olarak doğrudan etkileşime ve diyaloğa dayanan bir iletişim olanağı sağladığı ve aynı zamanda dijital halkla ilişkiler stratejilerinin belirlenebilmesinde sözü edilen kurumlara önemli kazanımlar sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

___

Abişeva, Valentina, T., Serkova, Elena, А. (2015). Halkla İlişkilerin Etkili Aracı Olarak Sosyal Medya. Doğal Toplum Bilimleri Dergisi, 11 (2), 146-149.

Bahirvani, G., Teixeira, N., & Da Silva, R.V. (2009). Measuring Corporate Identity: A Case Study Using A Corporate Personality Scale. Lusfada. Economia & Empresa. 9,165-185. Retrieved From Http://Revistas.Lis.Ulusiada.Pt/İndex.Php/Lee/Article/View/853/931.

Değerli, A., Aytekin Ç. (2014) "Etki Bağlamında Sosyal Medyada Ölçümleme Çalışmalarına Bakış: Türkiye’deki Ajanslar Üzerine Bir Araştırma." Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 1.21: 127-141.

Digital Pr Report “Https://Www.Prca.Org.Uk/Sites/Default/Files/Prca%20digital%20pr%20report%2020 18%20-Web.Pdf” (Erişim 5 Mayıs 2021)

Evans, A., Twomey, J., And Talan S. (2011). Twitter As A Public Relations Tool, Public Relations Journal, Vol.5, No. 1: 1-20.

Evans, A., Twomey, J., And Talan S. (2011). Twitter As A Public Relations Tool, Public Relations Journal, Vol.5, No. 1: 1-20.

Floreddu, Paola Barbara, Cabıddu, Francesca, Evarısto, Roberto, “Inside Your Social Media Ring: How To Optimize Online Corporate Reputation”, Business Horizons57, 2014, Ss. 737-745. Http://Www.Sciencedirect.Com/Science/Article/Pii/S0007681314000998 (Erişim: 25.04.2021)

Gıfford, J. (2010). Digital Public Relations: E-Marketing’s Big Secret, Continuing Higher Education Review, Vol. 74: 62-72.

Hachigian, D. And Hallahan, K. (2003). Perceptions Of Public Relations Web Sites By Computer Industry Journalists, Public Relations Review 29: 43–62.

Hebst, D. G. (2014). Public Relations İn The Digital World: Global Relationship Management, Conference Paper, Digital Media And Social Inclusion, At Istanbul: 1-16.

Hurme, Pertti (2001). Online Pr: Emerging Organisational Practice. Corporate Communications: An International Journal. Vol:6 Issue:2: 71-75.

“İtibar Yönetimi” Https://Www.Seoprix.Com/İtibar-Yonetimi/ (Erişim: 01.05.2021)

Kent, M. L. (2008). Critical Analysis Of Blogging In Public Relations, Public Relations Review Vol.34 No.1: 32–40.

Online İtibar Yönetimi Kimin İşi” http://Sosyalmedya.Co/Online-İtibar-Yönetimi-Dosya/ (Erişim:01.05.2021)

Özel, P. A. Ve Sert Y. N. (2014). Dijital Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar: Türkiye’nin Büyük 500 Şirketi Üzerine Bir Araştırma, Global Media Journal: Tr Edition, Cilt: 5, Sayı: 9: 303-321.

Ryan, M. (2003). Public Relations And The Web: Organizational Problems, Gender, And Institution Type, Public Relations Review, Sayı: 29: 335–349.

Safko, L. And David K. B. (2009). The Social Media Bible: Tactics, Tools And Strategies For Business Success. New Jersey: John Wiley And Sons, Inc: 23-32.

Sayımer, İdil, Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, Beta Basım Yayım Dağıtım, Yayın No:1891, İstanbul, 2008.

Şirketlerin Sosyal Medya Ölçümündeki Sıkıntıları Devam Ediyor” http://Sosyalmedya.Co/Sosyal-Medya-Olcumleri-İnfographic/(Erişim:01.05.2021)

Taş, İ. E. Ve Kestellioğlu, G. (2011). Halkla İlişkilerde İnternetin Yeri Ve Önemi. :73-92.

Türkyılmaz, Ceyda Aysuna, Gürdal, Sahavet, “Web Tabanlı Kurumsal İtibar Yönetimi”, Haluk Sumer (Ed.), Helmut Pernsteiner (Ed.), İtibar Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul, 2014.

Yıldırım, G. (2018). Halkla İlişkilerde Geleneksel Medyada Haber Üretiminden Dijital Medyada İçerik Üretimine: Capital Dergisi -2015 En Beğenilen 20 Şirket Üzerine Instagramda Bir İçerik Analizi, Global Media Journal Tr Edition, Cilt: 8 Sayı:16: 257- 258.