Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi

Rüzgâr Enerji Santrali (RES) gibi büyük bütçeli yatırımların değerlemesinde geleneksel yöntemlerin kullanılması kadar reel opsiyonlar yöntemlerinin kullanması da son yıllarda özellikle akademik çalışmalarca desteklenmektedir. Yatırımın ekonomik ömrü boyunca maliyetin, yıllık giderlerin, üretim miktarının ve buna bağlı olarak gelir miktarının, vergi ve enflasyon oranlarının değişiminin piyasa koşullarından ne kadar etkileneceğinin tam olarak bilinmesi imkânsızdır. Gelecek yıllar için de yatırıma ait risklerin ve belirsizlik durumlarının değerleme yöntemine dâhil edilmesi, proje değeri üzerinde olumlu sonuçların alınmasını sağlamaktadır. İndirgenmiş Nakit Akışları gibi geleneksel değerleme yöntemlerinin her yıla ait nakit akışlarını sabit bir iskonto üzerinden indirgemesiyle, koşulların değişmesi durumunda riskin proje değeri üzerinde ki etkisini yok saymaktadır. Bu da sonuç ürün olan proje değerinin değişen koşullara rağmen statik kalması anlamına gelmektedir. Reel opsiyonlarla değerleme yöntemleri riski sabit bir iskonto değeri yerine risksiz faiz oranınca, belirsizliği de değişkenlik parametresi olan volatilite değeri ile denklemlere dâhil etmektedir. Bu durumun geleneksel yöntemlere göre bir üstünlüğü olmakla birlikte, reel opsiyonların değişen piyasa koşullarına göre yatırımcıya erteleme, terk etme, genişleme gibi esneklik seçenekleri sunması da bir başka avantaj olarak görülmektedir. Bu çalışma da Sinop İlinde ki bir RES için reel opsiyon değerleme yöntemlerinden Black-Scholes ve Binomail yöntem ile erteleme, terk etme ve genişleme opsiyonları kullanılarak opsiyon ve proje değerleri elde edilmiş olup, elde edilen sonuçlar her iki yöntem için de karşılaştırılarak yöntemler arası değerlendirme yapılmıştır.

Application of Flexible Investment Decisions with Real Options Method in Wind Power Plant Valuation

The use of real options methods as well as the use of traditional methods in the valuation of large-budget investments such as Wind Power Plant (WPP) has been supported by academic studies in recent years. It is impossible to know exactly how much the cost, annual expenses, production amount and accordingly the amount of income, changes in tax and inflation rates will be affected by market conditions during the economic life of the investment. Including the risks and uncertainties of the investment in the valuation method for the coming years ensures positive results on the project value. Traditional valuation methods such as Discounted Cash Flows discount each year's cash flows at a fixed discount, ignoring the impact of risk on project value should conditions change. This means that the project value, which is the end product, remains static despite changing conditions. Real options valuation methods include risk with the risk-free interest rate instead of a fixed discount value, and uncertainty with the volatility value, which is the variability parameter, into the equations. While this situation has an advantage over traditional methods, it is seen as another advantage that real options offer flexibility options such as postponement, abandonment and expansion to the investor according to the changing market conditions. In this study, option and project values for a WPP in Sinop Province were obtained by using real option valuation methods, Black-Scholes and Binomail methods, by using deferral, abandonment and extension options, and the results were compared for both methods.

___

 • Adkins, R., and Paxson, D, 2015. Subsidies for renewable energy facilities under uncercainty. The Manchester School, 84(2), 222-250.
 • Akkum, T., 2000. Döviz opsiyonları ve opsiyon fiyatlama modelleri. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 29, 47-74.
 • Amram, M. and Kulatilaka, N., 1999. Real options: managing strategic ınvestment in an uncertain World. Boston, MA.: Harvard Business School Press.
 • Black, F. and Scholes, M., 1973. The pricing of options and corporate liabilities. The Journal of Political Economy, 81 (3): 637-654.
 • Brach, M.T., 2003. Real Options in Practice. Wiley Finance, New Jersey, USA.
 • Breen, R., 1991. The accelerated binomial option pricing model. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 26(2), 153-164.
 • Brigham, E., 1995. Fundamentals of financial management. 7th Edition, The Dryden Press, USA.
 • Bruno, S., Ahmed, S., Shapiro, A. and Street, A., 2016. Risk neutral and risk averse approaches to multistage renewable investment planning under uncertainty. European Journal of Operational Research, 250(3), 979-989.
 • Çevik Onar, S. and Kılavuz T.N., 2015. Risk analysis of wind energy investments in Turkey. Human and ecological risk assessment: an international journal, 21(5).
 • De Mare, G., Manganelli, B. and Nestico, A., 2013. The economic evaluation of investments in the energy sector: A model for the optimization of the scenario analyses. Computational Science and Its Applications, 359-374.
 • Dixit, A.K. and Pindyck, R.S., 1995. The option approach to capital investment. Harvard Business Review, 73, 105–115.
 • Fleten, S.E., Linnerud, K., Molnar, P. and Nygard, M.T., 2016. Green electricity investment timing in practice: Real options or net present value? Energy, 116(1), 498-506.
 • Hull, J., 2009. Options, future and other derivatives. Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 • Jeon, C., Lee, J. and Shin, J., 2015. Optimal subsidy estimation method using system dynamics and the real option mode: Photovoltaic technology case. Applied Energy, 142, 33-43.
 • Kashani, H., 2012. A real options model for the financial valuation of ınfrastructure systems under uncertainty. Doktora Tezi, Georgia Institue of Technology, 108.
 • Kitzing, L., Juul, N., Drud M. and Boomsina, T.K., 2017. A real options approach to analyse wind energy investments under different support schemes. Applied Energy, 188, 83-96.
 • Kozlova, M., 2017. Real option valuation in renewable energy literatüre: Research focus, trends and design. Renewable And Sustainable Energy Reviews, 80, 180-196.
 • Kozlova, M., Collan, M. And Luukka, P., 2017. Russian mechanism to support renewable energy investments: Before and after analysis. ECCOMAS 2015: Computational Methods and Models for Transport, 243-252.
 • Li, Y., Tseng, C.L. and Hu G.i 2015. Is now a good time for lowa to invest in cellulosic biofuels? A real options approach considering construction lead times. International Journal of Production Ecoomics, 167, 97-107.
 • MacDaugall, S.L., 2015. The value of delay in tidal energy development. Energy Policy, 87, 438-446.
 • Mancini, M., Sala, R., Tedesco, D. and Travaglini, A., 2016. A real options investment model fort he evolation of wind and photovoltaic plants. 2016 IEEE International Conference On Industrial Engineering and Engineering Management, 2157-362x.
 • Myers, S., 1977. Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 5, 147-175. Özoğul, S.T. ve Ülengin, B. 2006. Reel opsiyonlar ile bilişim teknolojileri yatırımlarının değerlemesi. İTÜ Dergisi/b, Sosyal Bilimler, 3(1).
 • Sisodia, G.S., Soares, I. and Ferreira, P., 2016. Modeling business risk: The offect of regulatory revision on renewable energy investments- The Iberian case. Renewable Energy, 95,303-313.
 • Sisodia, G.S., Soares, I., Ferreira, P., Banerji, S. and Prosad, R., 2015. Projected business risk of regulatory change on wind power project: Case of Spain. Energy Procedia, 79, 1054-1060.
 • Smith, J.E. and Mccardle, K.F., 1999. Options in the real world: lessons learned in evaluating oil and gas ınvestments. Operations Research, 47(1).
 • Torani, K., Rausser, G. and Zilberman, D., 2016. Innovation subsidies versus consumer subsidies: A real options analysis of solar energy. Energy Policy, 92, 255-269.
 • Trigeorgis, L., 1993. Real options and ınteractions with financial flexiblity. Financial Management, 22(3), 202–224 .
 • Trigeorgis, L., 1999. Real options: managerial flexibility and strategy in resource allocation. The MIT Press, Cambridge, MA.
 • Zhang, M.M., Zhou, D.Q., Zhou, P. and Chen, H.T., 2017. OPTİMAL design of subsidy to stimulate renewable energy investments: The case of China. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 71, 873-883.
 • Zhang, M.M., Zhou, D.Q., Zhou, P. and Liu, G.Q., 2016. Optimal feed-in tariff for solar photovoltaic power generation in China: A real options analysis. Energy Policy, 97, 181-192.
 • Zhang, M.M., Zhou, P. and Zhou, D.Q., 2016. A real options model for renewable energy investment with application to solar photovoltaic power generation in China. Energy Economics, 59, 213-226.

___

Bibtex @araştırma makalesi { akufemubid1181852, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, eissn = {2149-3367}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {23}, number = {4}, pages = {921 - 932}, doi = {10.35414/akufemubid.1181852}, title = {Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi}, key = {cite}, author = {Bıyıklı, Duygu and Sesli, Faik Ahmet and Kasap, Pelin} }
APA Bıyıklı, D. , Sesli, F. A. & Kasap, P. (2023). Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 23 (4) , 921-932 . DOI: 10.35414/akufemubid.1181852
MLA Bıyıklı, D. , Sesli, F. A. , Kasap, P. "Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi" . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 23 (2023 ): 921-932 <
Chicago Bıyıklı, D. , Sesli, F. A. , Kasap, P. "Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 23 (2023 ): 921-932
RIS TY - JOUR T1 - Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi AU - DuyguBıyıklı, Faik AhmetSesli, PelinKasap Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.35414/akufemubid.1181852 DO - 10.35414/akufemubid.1181852 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 921 EP - 932 VL - 23 IS - 4 SN - -2149-3367 M3 - doi: 10.35414/akufemubid.1181852 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi %A Duygu Bıyıklı , Faik Ahmet Sesli , Pelin Kasap %T Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi %D 2023 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 23 %N 4 %R doi: 10.35414/akufemubid.1181852 %U 10.35414/akufemubid.1181852
ISNAD Bıyıklı, Duygu , Sesli, Faik Ahmet , Kasap, Pelin . "Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 23 / 4 (Ağustos 2023): 921-932 .
AMA Bıyıklı D. , Sesli F. A. , Kasap P. Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2023; 23(4): 921-932.
Vancouver Bıyıklı D. , Sesli F. A. , Kasap P. Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2023; 23(4): 921-932.
IEEE D. Bıyıklı , F. A. Sesli ve P. Kasap , "Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi", , c. 23, sayı. 4, ss. 921-932, Ağu. 2023, doi:10.35414/akufemubid.1181852