Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Cilt: 23 Sayı: 5 -2023Son Sayı