Hasta ile ilk karşılaşma: Yaptıklarım yeterli mi?

Amaç: Edinsel immün yetmezlik sendromu (AIDS), günümüze kadar birçok yaşamı etkilemiştir. Sadece 2021 yılında yaklaşık 1,5 milyon [1,1-2 milyon] yeni tanı alan olgu ve 650.000 [510.000-860.000] insan immün yetmezlik virusu (HIV) ile ilişkili ölüm saptanmıştır. Kronik aktif bir enfeksiyon olarak tanımlanabilecek olan bu enfeksiyonun yönetiminde hasta ile ilk karşılaşmada yapılması gerekenler hayati önem arz ettiği için tekrar gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: HIV/AIDS rehberleri, kitaplar taranmış ve bu aşamada yapılması önerilenler derlenmiştir. Bulgular: Hastalık, sadece kişinin fiziksel olarak sağlığını bozmakla kalmayıp ek olarak damgalanma korkusu, aile içi baskı, toplum baskısı gibi birçok psiko-sosyal probleme de neden olmaktadır. Hatta bu durumlar, çoğu zaman hastayı hastalığın seyrinden daha çok etkilemektedir. Tanı ve tedavi öncesinde her hastalıkta olduğu gibi anamnez ve fizik muayene çok önemlidir. Anamnez, diğer hastalıklardan farklı, özellikli olarak daha da derinleştirilerek alınmalıdır. Hastaların hastalığı hakkında her atılacak adımda detaylı olarak bilgilendirilmesi, hasta-hekim güven ilişkisi kurulması gereklidir. Tanı, tedavi ve takipte viral yük, CD4 pozitif T lenfosit sayısı gibi spesifik ve hemogram, biyokimyasal parametreler gibi non-spesifik testler istenmelidir. Gerekirse diğer branşlar ile iş birliği içinde hasta yönetilmelidir. Sonuç: HIV/AIDS yönetiminin temelini hasta ile ilk görüşme oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

AIDS, HIV, Yönetim

First encounter with the patient: Is what I've done enough?

Objective: Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) has affected many lives until today. In 2021 alone, approximately 1.5 million [1.1-2 million] newly diagnosed cases and 650,000 [510,000-860,000] human immunodeficiency virus (HIV)-related deaths were detected. It is aimed to review this situation as it is vital that what should be done in the first encounter with the patient at the management of this infection which can be defined as a chronic active infection. Materials and Methods: HIV/AIDS guidelines and books were reviewed and suggested to be done at this stage were compiled. Results: The disease not only impairs the physical health of the person, but also causes many psycho-social problems such as fear of stigma, family pressure, and social pressure. In fact, these conditions often affect the patient more than the course of the disease. Before diagnosis and treatment, anamnesis and physical examination are very important as in any disease. The anamnesis should be specifically taken further, unlike other diseases. It is necessary to inform patients about their disease in detail at every step taken, and to establish a patient-doctor trust relationship. Specific tests such as viral load, CD4 positive T lymphocyte count and non-specific tests such as complete blood count and biochemical parameters should be requested in diagnosis, treatment and follow-up. If necessary, the patient should be managed in cooperation with other specific branches. Conclusion: The basis of HIV/AIDS management is the first interview with the patient.
Keywords:

AIDS, HIV, Management,

___

  • Referans 1: World Health Organization HIV Key Facts (İnternet) Son Erişim Tarihi: 14 Ekim 2022, Son Güncelleme: 22 Temmuz 2022 (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids)
  • Referans 2: HIV/AIDS Tanı İzlem ve Tedavi El Kitabı. 2nd rev. ed. Gokengin D, Kurtaran B, Korten V, Tabak F, Ünal S. Türkiye: Türk HIV/AIDS Platformu; 2021.
  • Referans 3: EACS Guidelines version 11.0, October 2021. (PDF Versiyonu) [https://www.eacsociety.org/media/final2021eacsguidelinesv11.0_oct2021.pdf] Son Erişim Tarihi: 21.10.2022
  • Referans 4: Francesco R. Simonetti, Robin Dewar, and Frank Maldarelli: Diagnosis of Human Immunodeficiency Virus Infection, In: John E. Bennett, Raphael Dolin, Martin J. Blaser (Eds): Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th edition, Elsevier, Philadelphia, USA 2019:138-39.

___

Bibtex @derleme { abantmedj1196931, journal = {Abant Tıp Dergisi}, issn = {1305-4392}, eissn = {2147-1800}, address = {Abant Tıp Dergisi Editörlüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 14280 / BOLU}, publisher = {Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {12}, number = {2}, pages = {153 - 156}, doi = {10.47493/abantmedj.1196931}, title = {Hasta ile ilk karşılaşma: Yaptıklarım yeterli mi?}, key = {cite}, author = {Barkay, Orçun and Karakeçili, Faruk} }
APA Barkay, O. & Karakeçili, F. (2023). Hasta ile ilk karşılaşma: Yaptıklarım yeterli mi? . Abant Tıp Dergisi , 12 (2) , 153-156 . DOI: 10.47493/abantmedj.1196931
MLA Barkay, O. , Karakeçili, F. "Hasta ile ilk karşılaşma: Yaptıklarım yeterli mi?" . Abant Tıp Dergisi 12 (2023 ): 153-156 <
Chicago Barkay, O. , Karakeçili, F. "Hasta ile ilk karşılaşma: Yaptıklarım yeterli mi?". Abant Tıp Dergisi 12 (2023 ): 153-156
RIS TY - JOUR T1 - Hasta ile ilk karşılaşma: Yaptıklarım yeterli mi? AU - OrçunBarkay, FarukKarakeçili Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.47493/abantmedj.1196931 DO - 10.47493/abantmedj.1196931 T2 - Abant Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 156 VL - 12 IS - 2 SN - 1305-4392-2147-1800 M3 - doi: 10.47493/abantmedj.1196931 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Abant Tıp Dergisi Hasta ile ilk karşılaşma: Yaptıklarım yeterli mi? %A Orçun Barkay , Faruk Karakeçili %T Hasta ile ilk karşılaşma: Yaptıklarım yeterli mi? %D 2023 %J Abant Tıp Dergisi %P 1305-4392-2147-1800 %V 12 %N 2 %R doi: 10.47493/abantmedj.1196931 %U 10.47493/abantmedj.1196931
ISNAD Barkay, Orçun , Karakeçili, Faruk . "Hasta ile ilk karşılaşma: Yaptıklarım yeterli mi?". Abant Tıp Dergisi 12 / 2 (Ağustos 2023): 153-156 .
AMA Barkay O. , Karakeçili F. Hasta ile ilk karşılaşma: Yaptıklarım yeterli mi?. Abant Med J. 2023; 12(2): 153-156.
Vancouver Barkay O. , Karakeçili F. Hasta ile ilk karşılaşma: Yaptıklarım yeterli mi?. Abant Tıp Dergisi. 2023; 12(2): 153-156.
IEEE O. Barkay ve F. Karakeçili , "Hasta ile ilk karşılaşma: Yaptıklarım yeterli mi?", , c. 12, sayı. 2, ss. 153-156, Ağu. 2023, doi:10.47493/abantmedj.1196931