SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI

Öz Çalışmanın amacı, yazar Sevim Ak’ın çocuk kitaplarında bulunan kalıplaşmış söz varlığı ögelerini (atasözleri, deyimler, ikilemeler, kalıp sözler) tespit etmek ve dilimizin söz varlığı zenginliğini nasıl yansıttığını incelemektir. Bu çalışma, nitel araştırma geleneğine bağlı bir doküman inceleme çalışmasıdır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmanın veri kaynağını Sevim Ak’ın yazmış olduğu beş kitap (Vanilya Kokulu Mektuplar, Sıcak Çikolatalı Yolculuklar, Babamın Gözleri Kedi Gözleri, Uçurtmam Bulut Şimdi, Çilekli Dondurma)  oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda incelenen beş kitapta 1202 kalıplaşmış söz varlığı ögesi tespit edilmiştir. Kitaplarda bulunan kalıplaşmış söz varlığı ögelerinden 4’ü atasözü, 625’i deyim, 501’i ikileme, 72’si kalıp sözlerdir. Bu sonuçlara göre incelenen kitapların dilimizin anlatım imkân ve ayrıntılarını aktarmada zengin olduğu söylenebilir. Ayrıca, kitapların anlatımlarında sade bir dil tercih edilmiştir. 

Kaynakça

Aksan, D. (1996). Türkçenin Sözvarlığı. Ankara: Engin Yayınevi.

Aksan, D. (2002). Anadilimizin Söz Denizinde (1. Basım). Ankara: Bilgi Yayınevi.

Aksoy, Ö. (2017). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkılâp Yayınevi.

Aktaş, E. (2016). Okuma Eğitimi Açısından Sevim Ak’ın Çocuk Öykülerinde Söz Varlığı. Milli Eğitim Dergisi, 45(210), 539-562.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research journal, 9(2), 27-40.

Gültekin, A. (2011). Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazıları. İstanbul: Erdem Yayınları.

Korkmaz, Z. (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü (1. Basım). Ankara: TDK Yayınevi.

Oğuzkan, A. F. (2013). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Özbaşı, S. (2016). Zeynep Cemali’nin Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Sözvarlığı Öğeleri Açısından İncelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Sever, S. (2015). Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü. Ankara: Tudem Yayınları.

Sever, S. (2017). Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Tudem Yayınları.

Sever, S. ve Karagül, S. (2014). Oğuz Tansel’in Derleyip Yazdığı Masal Kitaplarında Yer Alan Sözvarlığı Öğelerinin İncelenmesi. Folklor/Edebiyat, (77), 173-188.

Şimşek, T. (2016). Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı. Ankara: Grafiker Yayınları.

Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe Sözlük (10. Basım). Ankara: TDK Yayınları.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd468668, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {361 - 370}, doi = {10.17240/aibuefd.2019.19.43815-468668}, title = {SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI}, key = {cite}, author = {TEKŞAN, Keziban and ÇİNPOLAT, Enes and ÇELENK, Burak and GÜNEŞ, Tuğçe} }
APA TEKŞAN, K , ÇİNPOLAT, E , ÇELENK, B , GÜNEŞ, T . (2019). SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 361-370 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-468668
MLA TEKŞAN, K , ÇİNPOLAT, E , ÇELENK, B , GÜNEŞ, T . "SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 361-370 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/43815/468668>
Chicago TEKŞAN, K , ÇİNPOLAT, E , ÇELENK, B , GÜNEŞ, T . "SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 361-370
RIS TY - JOUR T1 - SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI AU - Keziban TEKŞAN , Enes ÇİNPOLAT , Burak ÇELENK , Tuğçe GÜNEŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-468668 DO - 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-468668 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 361 EP - 370 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-468668 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-468668 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI %A Keziban TEKŞAN , Enes ÇİNPOLAT , Burak ÇELENK , Tuğçe GÜNEŞ %T SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI %D 2019 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-468668 %U 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-468668
ISNAD TEKŞAN, Keziban , ÇİNPOLAT, Enes , ÇELENK, Burak , GÜNEŞ, Tuğçe . "SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 1 (Mart 2019): 361-370 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-468668
AMA TEKŞAN K , ÇİNPOLAT E , ÇELENK B , GÜNEŞ T . SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 361-370.
Vancouver TEKŞAN K , ÇİNPOLAT E , ÇELENK B , GÜNEŞ T . SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 370-361.

211575 63810

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL ANALİZİ

Işıl TERZİOĞLU, Orhan CURAOĞLU, Ahmet YIKMIŞ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

Kasım YILDIRIM, Muhammet Mustafa ALPASLAN, Özgür ULUBEY

BİR ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNİN FARKLI KATILIMCILAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hakan Şevki AYVACI, Dilek ÖZBEK, Sinan BÜLBÜL

EN İYİSİ BU MU? TÜRKİYE’DE YENİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ POLİTİKASININ VELİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Selçuk Beşir DEMİR, Ahmet Turan YILMAZ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ

Ümit DEMİR

ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA VE FENDEKİ GÖSTERİMLERİ KULLANMAYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ

Fatma YAMAN

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAFIZA OYUNLARI İLE HAFIZA OYUNLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATKISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Elif SAYGI, Çiğdem ALKAŞ ULUSOY

DRAMA YÖNTEMİNİN 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ ÜNİTESİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

Ayşe Gül ÇİRKİNOĞLU ŞEKERCİOĞLU, Gamze YILMAZ AKKUŞ

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ

Hülya KARAÇALI TAZE, Kibar AKTIN

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Zeynep EREN