KÜLTÜREL COĞRAFYA AÇISINDAN POMAK HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM ÖNCESİ VE DOĞUM SONRASI GELENEKLER VE İNANIŞLAR

Edirne Keşan ilçesine bağlı Suluca Köyü Keşan ilçe merkezinden 27 km uzakta yer alan bir orman köyüdür. Köyde Pomak halk yaşamaktadır. Suluca köy halkı 1924 senesinde Türk-Rum Mübadelesi ile Selanik Drama’dan şu an yaşamış oldukları köye mübadele göçüyle gelip yerleşmişlerdir. Suluca köyüne Kültürel Coğrafya açısından baktığımızda, mübadillerin gelmiş oldukları köyle fiziki ve beşeri unsurlar bakımından hemen hemen aynı özellikler taşıdığı kaynak kişiler tarafından vurgulanmıştır. Söz konusu benzerlik mübadillerin geçmişten günümüze geleneklerini etkin bir şekilde sürdürmelerini sağlamaktadır. Bu makalenin amacı mübadele sonucunda Suluca köyüne göç eden Pomakların doğum gelenekleri çerçevesinde coğrafi, kültürel, sosyal, ekonomik, fizyolojik etkilerle meydana gelen inanışlar, ritüeller ve pratikleri belirlemektir. Yapılan çalışmada doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası gelenekleri, inanışları ve bunlara bağlı ortaya çıkan ritüeller ve pratikler incelenmiş ve kayıt altına alınmıştır.

___

  • Alp İlker (2008), Pomak Türkleri (Kumanlar-Kıpçaklar), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, Edirne, 79.
  • Emiroğlu Kudret (2003), Suavi Aydın, Kültür, Antropoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
  • Erman Artun (2005), Doğum, Türk Halk Bilimi, Kitabevi, İstanbul, 125-141 sy.
  • Örnek Sedat Veyis (1971), Anadolu Folklorunda Ölüm, AÜDTCF Yayınları, Ankara, 11.sy.
  • Pelin, M. (2021). Edirne’de Pomak doğum ȃdetleri üzerine bir inceleme. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (24), 755-770. DOI: 10.29000/rumelide.995429.