Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi (ACED)

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuk oda tasarım ilkeleri ve uygulamalı örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Kültür Üniversitesi1
Görüntülenme :
332
DOI :
Özet Türkçe :

Çocuk çevresindeki nesneleri ve olayları oyun oynayarak öğrenir. Bu nedenle çocuğun bulunduğu oda ve oda tasarımında kullanılacak donatılar oldukça önemlidir. Oda tasarımında kullanılan donatılar çocuğun başta zekâ, fiziksel, yetenek ve oyun gelişim kabiliyeti üzerinde etkilidir. Çocuk bu tasarlanan mekânda oynamayı ve öğrenme eylemlerini bir arada gerçekleştirebilmeli ve bu yönde kendini geliştirmelidir. Çocuk için tasarlanmış özel bir mekân olmalı ve çocuğun bu alanın kendisine ait olduğunu hissetmesine katkı sağlamalıdır. Sağlanacak katkı çocuğun gelişim sürecini olumlu yönde etkilemeli ve farklı olduğu olgusunu hissettirmelidir. Çocuk odalarında yapılan tasarımlara bakıldığında renk, kullanım kolaylığı, ergonomi, çeşitlilik ve en önemlisi farklı donatıların kullanıldığı ilk göze çarpan faktörler arasındadır. Bu çalışmada da özellikle kız ve erkek çocuklarına ilişkin bir tasarım gerçekleştirilmiş ve uygulamalı olarak çalışma hayata geçirilmiştir. Yapılan uygulamanın kullanıldığı aile tipi anne, baba ve iki çocuktan oluşan çekirdek aile modelidir. Bu ailedeki çocuklar 5 yaşında kız ve 7 yaşında erkek çocuktur. Çocukların her biri için tasarım ayrı ayrı yapılmıştır. Yapılan tasarım konusunda başta anne ve babadan çocukların kişilik ve davranışları hakkında bilgi edinilmiş, ayrıca tasarımla ilgili olarak çocukların gelişimi konusunda ilgili pedagogları tarafından da çocukların genel davranış ile tutumları konusunda bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda çocukların kendilerine de kullanmak istedikleri ürünler, mobilya ve malzemeler konusunda bazı sorular yöneltilmiş, hangi renklerden hoşlandıkları, ne tür donatılar onların daha çok ilgisini çeker şeklinde sorular yöneltilerek bazı mobilya ürünlerinin bulunduğu ortamlarda değerlendirmeleri dikkatle izlenmiştir. Araştırma içerisinde özellikle her iki çocuğun da birden fazla mobilya mağazasındaki ürünler üzerindeki hoşnutluk ve hoşnutsuzlukları konusundaki davranışları dikkatle izlenerek konuyla ilgili olarak uzman bir psikolog ile bu davranışlar kayıt altına alınmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda tasarım gerçekleştirilmiş ve hayata geçirilmiştir. Yapılan uygulama ve tasarlanan odanın özellikle renkli olması, hareketlilik ile ergonomik özelliklerin çocuklar üzerinde olumluluk meydana getirdiği gözlenmiştir. Özellikle farklı ve canlı renklerin çocukların özgürlük anlayışını ön plana çıkarmakta ve yetenek algılarının gelişmesine katkı sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu gözlemler uzman psikolog ve pedegog tarafından izlenen 60 günlük süreç sonunda elde edilmiştir. Elde edilen bulgular her iki çocuğun odasına yerleştirilen kamera ile izlenmiş ve daha sonra değerlendirmeye gidilerek sonuçlandırılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

A child learns the surrounding objects and events via playing games. Therefore, the equipment to be used in the child’s room and room design is highly important. The equipment used in the room design is effective on child’s intelligence, physical development, skills and game development abilities. Children should combine the activities of playing and learning in the same place and develop themselves in this direction. It must be a special place designed for child and it should help the child to feel that the place belongs to her/him. This contribution should affect the development process of the child positively and make her/him feel that s/he is different. When we look at the designs of the kid’s room, the first remarkable factors are color, ease of use, ergonomics, diversity and the usage of various equipment, as most important one. In this study, a design was made especially for girls and boys, and the study was put into practice. The type of family in which the practice was carried out is nuclear family composed of mother, father and two children. The children in this family are a 5-year old girl and a 7-year old boy. The design was made separately for each child. Information about the children’s personalities and behaviors was obtained from parents, and also pedagogs were consulted concerning the children’s development, general behaviors and attitudes for the design. In line with the information obtained, some questions about the products, furniture and equipment were asked to children, and evaluation of some furniture was carefully monitored in their location by asking such questions as children’s favorite color and type of equipment. In the research, the behaviors of both children regarding their content and discontent in more than one furniture shop were closely monitored, and these behaviors were recorded with an expert psychologist. In line with the findings, the design was put into practice. It was observed that the colored feature of the designed room, dynamism and ergonomic features create positive effects on children. Especially different and vivid colors are found to feature the freedom of children and contribute to the development of their ability perceptions. These observations were acquired following a 60-day period monitored by expert psychologists and pedagogs. Findings obtained were monitored with a camera put in the room of both children and then concluded after an evaluation.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :