Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The role of organized crime in informal justice systems: the brazilian case

Yazar kurumları :
United Nations Development Program1, Federal University of Santa Catarina2
Görüntülenme :
435
DOI :
Özet Türkçe :

Informal justice system is an alternative form of justice or dispute resolution mechanisms falling outside the scope of the formal justice system. Also named as non-state justice and security systems, it provides safety, security and access to justice in communities where the state does not fulfil its obligations. Such systems are very common practices in developing countries and countries in transition because they can be more relevant and accessible for poor people than state institutions. However, they may reinforce local power inequities and human rights violations. On the one hand, research associates informal justice with low cost, speed, accessibility, cultural relevance and responsiveness to deprived people's concerns. On the other hand, it is also associated with abuse of power and non-compliance with international human rights standards, such as inhuman and degrading punishments and lack of accountability. Nevertheless, this paper intends to examine the role that organized crime performs in the informal justice systems of Brazilian shanty towns, usually referred to as "favelas". It argues that in such deprived communities, organized crime groups provide safety, security and access to criminal justice by for example, finding the responsible for local crimes such as robbery, rape or homicide and punishing them with the most variable forms of penalties such as gun shot or castration. Meanwhile, they expect respect and compliance from the members of those communities, restricting their freedom under constant life threats and human rights violations.

Özet İngilizce :

Enformel adalet sistemi, formel adalet sistemi dışında ve formel adalet sistemine bir alternatif veya bir anlaşmazlık çözüm mekanizmasıdır. Devlet dışı adalet veya devlet dışı güvenlik sistemi olarakta adlandırılan enformel adalet sistemi, devletin yükümlülüklerini yerine getiremediği yerlerde toplumun güvenlik, emniyet ve adalete erişimini sağlamaktadır. Bu sistem, fakir insanların devlet kuruşlarına ulaşma imkânlarının kısıtlı olduğu gelişmekte olan veya dönüşmekte olan ülkelerde daha fazla uygulama imkânı bulmaktadır. Ancak, bu durumda da insan hakları ihlalleri ve mahallî güçlerin eşitsiz bir şekilde güçlerini kullanmaları gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Araştırmalar enformel adalet sisteminin bir yandan düşük maliyet, hız, rahat erişim, kültürel değerlerin göz önüne alınması, dezavantajlı insanların sorunlarıyla ilişkili olduğunu gösterirken, diğer yandan gücün istismar edilmesi, insanlık dışı ve tahkir edici cezalandırmalar gibi uluslararası insan hakları standartları ile uyuşmazlık ve hesap verebilirlikten yoksunluk gibi olumsuz konularla da ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, Brezilya'daki "fevelas" denilen gecekondu bölgelerinde karşılaşılan enformel adalet sisteminde organize suçların rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, organize suç gruplarının bu gecekondu bölgelerinde enformel adalet sistemini çalıştırarak örneğin gasp, tecavüz ve cinayet gibi mahalli suçların faillerini yakalayıp ateşli silahla vurarak veya hadım ederek sağladıkları güvenlik, emniyet ve adalete erişimi tartışmaktadır. Organize suç grupları bölgede yaşayanların hayatlarına kast ederek ve insan hakları ihlalleri ile sınırladıkları özgürlükler karşılığında mahalli sakinlerden saygı ve iltifat görmeyi beklemektedirler.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :