Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (Turkish Journal of Giftedness and Education)

Makale ekleme hakkında bilgi.

Bütün makale yazışmaları usak@anadolu.edu.tr ya da editor@tuzed.org email adresi ile Editör'e gönderilmelidir.

 

All correnpondance, including manuscripts, should be sent by email to the Editor in Chief: usak@anadolu.edu.tr or editor@tuzed.org

__________________________________________________________________________________________

Prof. Dr. Uğur Sak

Üstün Zekalıların Eğitimi ABD Bşk.

Eğitim Fakültesi, Özel Eğt. Böl.

Anadolu Üniversitesi

26470 Eskişehir

Tel: 222. 335 0580/3545

 

Uğur Sak

Prof., & Chair, Gifted Education Division

Faculty of Education, Dept. of Special Ed.

Anadolu University

Eskisehir 26470, Turkey

Tell: 222. 335 0580/3545