Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Computer and Education Research

Makale ekleme hakkında bilgi.

Yazım Kuralları ve Kaynak Gösterme Biçimi
September 1st, 2013 by Author

1. Yazı amaç, kapsam ve araştırma ile ilgili literatürdeki yaklaşımların ve bu çalışmanın yönteminin ele alındığı bir “Giriş” bölümü ile başlamalıdır. Yazının sonunda, elde edilen bulguların değerlendirildiği "Tartışma ve Sonuç" varsa "Öneriler" bölümleri bulunmalıdır.

2. Ana metinin tüm paragrafları, 1,25 cm girintili başlatılmalı, notlar ve referanslar dahil, 11 punto Palatino karakteriyle ve 1,5 satır aralıkla, Sayfanın sol tarafından 3cm, sağ tarafı 2 cm, üstünden 4 cm ve altından 3 cm santimetrelik boşluk bırakılarak yazılmalı ve sayfa numarası verilmeden gönderilmelidir.

3. Makalenin Türkçe başlığı 14 punto, Palatino ve koyu hizalaması ortalanmış, tümü büyük harf en fazla 15 kelime, ardından İngilizce başlık 12 punto, Palatino ve koyu hizalanması ortalanmış, sadece kelimelerin ilk harfleri büyük, hemen altına yazar adları; platino 12 punto ve koyu, hizalanması ortalanmış, olarak yazılmalıdır. Yazar isimlerinin hemen altında Türkçe özet ve İngilizce özet  (Abstract) bulunmalıdır.Özetler Palatino, 10 punto, her iki yana hizalı olarak hazırlanmalıdır. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir.

4. Yazılar, notlar, tablo, şekil, grafik ve referanslar dahil 25 sayfayı geçmemelidir.Şekil, fotoğraf, grafik ve çizimlere sıra numarası verilmeli ve metin içinde yeri geldikçe bu sıra belirtilip üzerine başlığı, nakledildiyse alt yazıda kaynağı yazılmalıdır.

5. Tablo ve şekil adları, Palatino, 10 punto ve koyu, sola dayalı olmalıdır. Tablo ve şekil yazıları ise Palatino, 10 punto ve normal yazı tipiyle yazılmalıdır. Tablo gösteriminde yatay çizgiler kullanılmalıdır.

6.Gönderilecek yazılar Ms Word kelime işlemci programıyla hazırlanmalıdır.

7. Yazılarda sosyal bilimlerdeki yaygın olan kaynak gösterme yöntemlerinden APA 6.0 Sistemi kullanılmalıdır. Kaynakların doğruluğu yazarların sorumluluğundadır. Notlar ve referanslar ayrılmalıdır. Varsa notlar metnin içinde numaralandırılıp, sayfa altında numara sırasına göre yerleştirilmelidirler.

8. Dergiye gönderilen çalışmalarda dil bilgisi kurallarına (imla, noktalama, açıklık, anlaşılırlık vs.) riayet etme mecburiyeti vardır. Bu nedenle oluşabilecek problemler ve eleştirilerden tamamen yazar sorumludur.

JCER Dergisine gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır.

Yazım taslağını görmek veya indirmek için TIKLAYINIZ