Mehmet Fazıl ÖZKUL

Dünya Ekonomisindeki Değişimin Çok Uluslu Şirketler Üzerindeki Yansımaları

THE EFFECTS OF CHANGE IN THE WORLD ECONOMY ON THE MULTI NATIONAL COMPANIES

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2011 - Cilt: 1 - Sayı: 1

Sayfalar: 63 - 83

Benzer Makaleler

Gümrük Birliği Antlaşmasını Takip Eden Süreçte Türkiye-BRICS Dış Ticareti Yoğunlaşma Analizi

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Nurdan KUŞAT

Çay İşletmelerinde Değer Zinciri Faaliyetlerinin Üretim Maliyetlerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Mustafa SAVCI, Vasfi HAFTACI

Vişegrad Ülkelerinde Rus Şirketleri

Uluslararası İlişkiler Dergisi

Kálmán KALOTAY, Andrea ÉLTETŐ, Magdolna SASS, Csaba WEINER

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER İNCELEMESİ - THE REVIEW OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND TRANSNATIONAL COMPANIES IN INTERNATIONAL TRADE LAW

Öneri Dergisi

Efe DÜNDAR

DEĞER ZİNCİRİ (VALUE CHAIN) YÖNTEMİ İLE TÜRK TEKSTİL VE HAZIRGİYİM SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İ Hakkı ERASLAN, , Aslı Deniz HELVACIOĞLU KUYUCU, İsmail BAKAN

Değer Zinciri Analizinin Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları Üzerindeki Etkileri: BİST İmalat Sanayi Örneği

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Hakan ÖZÇELİK, Nurcan YAĞMURLU

STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİNDE BAŞABAŞ NOKTASI VE DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ İLE İŞLETME FONKSİYONLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: YEMEK FABRİKASI ÖRNEĞİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Uğur TANDOĞAN,

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ BAĞLAMINDA BRICS & G7 ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ceyda Durgun, Gonca Oğuz Gök