Adnan KOŞUM

İSLÂM AİLE HUKUKU NORMLARININ TÜRK (AİLE) KÜLTÜRÜNE YANSIMASI

THE REFLECTION OF ISLAMIC FAMILY LAW NORMS ON THE TURKISH (FAMILY) CULTURE

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2012 - Sayı: 29

Sayfalar: 83 - 104