Prof. Dr. Halil İbrahim Acar. İslâm Aile Hukuku. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2. Baskı, 2018, 342 Sayfa+ Ek-1+Ek-2, Isbn: 978-605-9519-52-6

Toplumları oluşturan en küçük, en önemli ve en evrensel kurum hiç şüphesiz aile kurumudur. İslâm hukukuna göre, aile kurumu hukuka uygun bir şekilde ancak evlilik akdi ile kurulabilir. İslâm hukukunda hukuka aykırı cinsel birliktelikler zina, fuhuş ve iffetsizlik olarak adlandırılır. Allah Teâlâ hukuka uygun bir şekilde kurulan aile kurumunu huzur, muhabbet, merhamet vesilesi ve Onun varlık delillerinden biri olarak tanımlar. Buna karşın hukuka aykırı cinsel birliktelikleri ise asla yaklaşılmaması gereken çok kötü bir yol olarak tanımlar. Bu nedenledir ki, Prof. Dr. Halil İbrahim Acar’ın İslâm hukukuna göre evlilik ve boşanma konularını içeren “İslâm Aile Hukuku” adlı eserini değerlendirmeye değer bir eser olarak gördük.