Namık Sinan TURAN

OSMANLI DİPLOMASİSİNDE BATI İMGESİNİN DEĞİŞİMİ VE ELÇİLERİN ETKİSİ (18. ve 19. Yüzyıllar)

The Changing of Western Image in the Ottoman Diplomacy and the Influence of the Ambassadors

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2004 - Cilt: 6 - Sayı: 2

Sayfalar: 57 - 86