Uluslararası İlişkiler ve Politika Dergisi, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen, ücretsiz, erişime açık, çift - körleme hakemlik ilkelerine uygun uluslararası hakemli bir dergi olup, uluslararası ilişkiler, uluslararası politika, siyasi tarih, devletler hukuku, güvenlik çalışmaları, bölge çalışmaları, göç çalışmaları, diplomasi, ekonomi politik, dış politika ve siyaset bilimi alanlarında literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Dergimizde alanındaki özgün makalelerin yanı sıra, kitap ve makale incelemeleri de yayımlanmaktadır.

 

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. ULİPOD, 2023 itibariyle yılda iki kez yayım yapmayı planlamaktadır. Editör kurulu gerek görmesi durumunda daha fazla sayı yayınlayabilir.

Cilt: 3 - Sayı:1 -2023Son Sayı

  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 30.06.2021
  • Yayıncı: Uluslararası İlişkiler ve Politika Derneği

6.4b79