Emel YILDIZ

MESLEK YÜKSEKOKULLARININ YEREL EKONOMİYE KATKILARI: BABAESKİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

THE CONTRIBUTION OF VOCATIONAL SCHOOLS TO REGIONAL ECONOMY: THE CASE OF BABAESKI VOCATIONAL SCHOOL

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2010 - Cilt: 12 - Sayı: 2

Sayfalar: 87 - 102