Özlem KÖRÜKÇÜ

OKULÖNCESİ EĞİTİME YÖNELİK RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ BULUNMASI GEREKEN TEMEL ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

AN ANALYSIS OF PRESCHOOL EDUCATION ILLUSTRATED CHILDREN’S BOOKS IN TERMS OF NECESSARY QUALITIES

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2012 - Cilt: 14 - Sayı: 2

Sayfalar: 243 - 254

Benzer Makaleler

TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE HEDEFLER VE GERÇEKLEŞMELER (1993-2016)

Mehmet Muzaffer MARTI

Türkiye’de Okuma alışkanlığı kültürü İçİn Okul ÖncesI eğitim kurumlarInda anaokulu kütüphanelerinin gerekliliği

Asiye KAKIRMAN YILDIZ

Okulöncesi Eğitimde Bilgisayarın Yeri ve Rolü

Günizi KARTAL, Devrim GÜVEN

Okul Öncesi Eğitim Programlarında Uygulanan Aile Katılım Çalışmalarında Baba Katılımının Yeri ve Önemi

Yrd. Doç. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN, Öğr. Gör. Dr. Saide ÖZBEY

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarindaki Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye Ve Okul Kültürü Özellikleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi

Figen YAMAN LESİNGER, Salim AKYÜREK, Hülya ŞENOL

8-10 YAŞ ÇOCUKLARINA YÖNELİK ÇOCUK KİTAPLARININ DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Alev ÜSTÜNDAĞ

Okul Öncesi Eğitimde Baba Katılımının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Arzu ÖZYÜREK, Osman ŞALCI, Devlet MAMİYEV, İpek ÇEKİÇ, Cansu SAĞLAM, Burcu NAZLI

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ İZLEDİKLERİ ÇİZGİ FİLMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME: CAILLOU VE SÜNGER BOB ÖRNEĞİ

Derya HAMARAT, Sonnur IŞITAN, Ayça ÖZCAN, Hafize KARAŞAHİN

NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN VE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN KENDİLERİNİ VE BİRBİRLERİNİ ALGILAYIŞLARININ İNCELENMESİ

Serap ŞAHİN, Çiğdem ÇİÇEK

Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması

Meral Taner, Handan Asûde Başal