Veysel ERAT

YERLEŞİK YABANCILARIN YEREL DÜZEYDE KAMUSAL HAYATA KATILIMLARINDA BİR ARAÇ OLARAK: BİLGİ EDİNME VE DERNEK HAKKI

AS A TOOL IN PARTICIPATION Of RESIDENT FOREIGNERS TO PUBLIC LIFE AT LOCAL LEVEL: GETTING INFORMATION AND RIGHT OF ASSOCIATION

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2013 - Cilt: 15 - Sayı: 2

Sayfalar: 277 - 290