İsmail KILIÇ, Tuğba ÜNAL, Demirali Yaşar ERGİN

GÜNLÜK YAŞAMDAKİ FEN OLAYLARININ BİLGİ TEMELLİ YAKLAŞIM DÜZEYLERİNİN TOPLUMSAL BAZI DEĞİŞKENLER AÇIŞINDAN İNCELENMESİ

INVESTIGATION IN TERM OF SOME SOCIAL VERIABLES OF LEVEL OF KNOWLEDGE BASED APPROACH FOR SCIENCE EVENTS IN LIFE

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2015 - Cilt: 17 - Sayı: 2

Sayfalar: 121 - 137

Sayfa 1.2706978321075 Saniyede Yüklendi