Mevlüt YILDIZ, Ender ŞENEL, Süleyman CAN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK DESTEK ALGISI VE AKADEMİK BEKLENTİLERE YÖNELİK STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

THE EXAMINATION OF ACADEMIC SUPPORT PERCEPTION AND STRESS RELATED TO ACADEMIC EXPECTATION OF TEACHER CANDIDATES

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2016 - Cilt: 18 - Sayı: 1

Sayfalar: 271 - 282

Benzer Makaleler

ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİLİKLERİ İLE FEN ÖĞRENİMİ ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Hasan Said TORTOP, Cevat EKER

Submandibular Bez Ekstrelerinin Serum Çinko Düzeylerine Etkileri

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

Deniz ERBAŞ, Gülin GÜVENDİK, Bilge GÖNÜL

Yama ile tamir edilmiş pim bağlantılı kompozitlerin kırılma davranışı: Üç boyutlu sayısal yaklaşım

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Yunus GÜNDÜZ, Mete Onur KAMAN

Assessment of souil liquefaction using the energy approach

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Kamil KAYABALI, Pınar YILMAZ, Mustafa FENER, Özgür AKTÜRK, Farhad HABIBZADEH

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EROZYON KONUSUYLA İLGİLİ GENEL AKADEMİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Nurettin ÖZGEN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ERKEK TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ STRESİNİN YORDANMASI

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Öznur BAYAR, Özlem HASKAN AVCI, Muharrem KOÇ

Alzheimer hastalığında doublecortin-like kinaz-1 düzeyleri ve oksidan durumu

Cukurova Medical Journal

Savaş GÜZEL, Özlem YILDIZ, Aysun ÜNAL, Ali Rıza KIZILER, Tevfik GÜLYAŞAR, Eda ÇELİK GÜZEL, Çiğdem FİDAN

GERÇEK VE TAM ZAMANLI TUZ STRESİ KOŞULLARINDA ÇELTİKDE (Oryza sativa L.) DEĞİŞKEN KÖK ANATOMİSİ ÖZELLİKLERİ VE TUZA DAYANIKLI ÇELTİK ISLAHINA DÖNÜK YENİ ANATOMİK SELEKSİYON KARAKTERLERİNİN TESPİTİ

Trakya University Journal of Natural Sciences

Mehmet AYBEKE