Serhan KÜNGERÜ

PİYANO ÖĞRETİMİNDE TEKNİK VE SES İLİŞKİSİNE DAİR BİR İNCELEME

A RESEARCH OF TECHNIQUE AND SOUND RELATIONSHIP IN PIANO EDUCATION

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2016 - Cilt: 18 - Sayı: 1

Sayfalar: 231 - 240