Gürbüz OCAK, Gülçin KARAKUŞ, İjlal OCAK

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARTIŞMA BECERİLERİ İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN DISSCUSSION AND COMMUNICATION SKILLS OF PRE-SERVICE TEACHERS

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2018 - Cilt: 20 - Sayı: 1

Sayfalar: 299 - 317