Muhammer YETİM, Rahmi YAMAK

TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNDAN FİYATLARA GEÇİŞKENLİK ETKİSİ: HATEMİ-J ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ

EXCHANGE RATE PASS-THROUGH IN TURKEY: HATEMİ-J ASYMMETRIC CAUSALITY TEST

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2019 - Cilt: 21 - Sayı: 1

Sayfalar: 203 - 221