Fatih ARIKAN, Hasan ÖZGÜR

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİBER AYLAKLIK VE BİLİŞSEL KAPILMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF CYBERLOAFING AND COGNITIVE ABSORPTION LEVELS OF PROSPECTIVE TEACHERS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2019 -

Sayfalar: 863 - 885

Benzer Makaleler

“Atatürkçülük” Kavramına İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları

Melike FAİZ, Emine KARASU AVCI

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kontrol Odağı ve Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Rengin ZEMBAT, Hilal İlknur TUNÇELİ, Ezgi AKŞİN YAVUZ, Zeynep KILIÇ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “DOĞAL AFET” KAVRAMINA İLİŞKİN GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLARIN İNCELENMESİ

Yavuz DEĞİRMENCİ

Üç Aşamalı Bir Testle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Basit Elektrik Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgılarının Tespiti

Sema ALTUN

Fen Bilimleri Öğretmen Adayları ve Pedagojik Formasyon Fen Grubu Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Karşılaştırılması

Şafak ULUÇINAR SAĞIR, Harun BERTİZ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇATIŞMA EYLEM STİLLERİ İLE KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yücel ÖKSÜZ, Melek BABA ÖZTÜRK

Adayların Yansıtıcı Günlüklerinde Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Farkındalıkları

Mehmet Metin ARSLAN

Matematik Öğretmeni Adaylarının Silindir Kavramıyla İlgili Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

Meltem KOÇAK, Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR, Yasin SOYLU

SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARINA İLİşKİN İLKÖğRETİM ÖğRETMENLERİNİN YETERLİK DÜZEYLERİNİN ÖğRETMEN VE ÖğRETMEN ADAYLARININ GÖRÜşLERİNE GÖRE DEğERLENDİRİLMESİ

Veysel OKÇU, Cevdet EPÇAÇAN

Öğretmen Adaylarının Eleştirel Okuma Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Ayşegül KARABAY, Bilge KUŞDEMİR KAYIRAN, Dilek IŞIK