İsmail CELİK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMA STRATEJİLERİ ile ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ve KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF RELATIONSHIPS BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ ONLINE INFORMATION SEARCH STRATEGIES, CRITICAL THINKING DISPOSITIONS and DECISION MAKING STYLES

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2020 - Cilt: 20 - Sayı: 2

Sayfalar: 782 - 794

Benzer Makaleler

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kontrol Odağı ve Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Rengin ZEMBAT, Hilal İlknur TUNÇELİ, Ezgi AKŞİN YAVUZ, Zeynep KILIÇ

Çizgi Romanlar: İngilizcenin yabancı dil olarak öğretiminde alternatif bir yaklaşım

Hüseyin ÖZ, Emine EFECİOĞLU

Öğrencilerin Programlama Başarılarının Bilgisayarca-Eleştirel Düşünme ile Problem Çözme Becerileri Çerçevesinde İncelenmesi

Özgen KORKMAZ, Caner KARAÇALTI, Recep ÇAKIR

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ: MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - CRITICAL THINKING DISPOSITIONS OF PRE-SERVICE TEACHER: MUĞLA UNIVERSITY EXAMPLE

Şule AYCAN, Nahide Zeynep ŞENLİK, Özlem BALKAN

Halkla İlişkiler Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

Özlem DUĞAN, Bayram Oğuz AYDIN

Birinci Sınıf Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Yaşamboyu Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişki

Tanju DEVECİ, Nader AYİSH

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Abdulkadir ÇEKİN

BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ

Yavuz YAMAN, Serap EMİR

Mesleki Müzik Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri

Fatma ÇINARDAL, Levent ÇINARDAL, Binali ÇATAK

Affetme Niyeti Eleştirel Düşünme Eğilimine Duyarlı Mıdır?

Emine ŞENER