Serkan Kapucu, Eralp Bahçivan

Lise Öğrencilerinin Fizik Öğrenme Anlayışlarının Cinsiyet Sosyo-Ekonomik Durum ve Fizik Başarıları Açısından İncelenmesi

Examining High School Students Conceptions of Learning Physics According to Their Gender Socio-Economic Status and Physics Achievement

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2016 - Cilt: 16 - Sayı: 2

Sayfalar: 0 - 0