Cem SAATCİOĞLU

1990 SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN BAŞLICA GELİŞMELER BAĞLAMINDA İTHALAT BÜYÜKLÜĞÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Öneri Dergisi

2005 - Cilt: 6 - Sayı: 24

Sayfalar: 209 - 216

Benzer Makaleler

2005 YILI COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMA DÜZEYİ: 9. SINIF COĞRAFYA PROGRAMI ÖRNEĞİ

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Niyazi KAYA, Eyüp ARTVİNLİ, İhsan BULUT

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerinin Cinsiyet ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ayten İflazoğlu SABAN, Ahmet SABAN

ERZURUM İLİNDE ÜRETİLEN VE TARIMSAL YAPILARDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN BRİKETLERİN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / A RESEARCH ON THE PHYSICAL AND MECHAN1CAL PROPERTIES OF THE CONCRETE BLOCK WHICH ARE PRODUCED IN ERZURUM AND WIDELY

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

İbrahim ÖRÜNG, Sedat KARAMAN

Vergilerin İnkası ve Bazı Mikro Ekonomik Tesirleri

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Erden ÖNEY

MLP/RBF Ağ Mimarileriyle Hibrit MGARCH-ANN Model Performans Karşılaştırması: Petrol Fiyat Oynaklığı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Nurcan METİN, Kübra KARADAĞ, Mehmet Kenan TERZİOĞLU

Importance of Pyrrolizidine Alkaloids in Bee Products

Mellifera

Görkem OZANSOY, Özlem KÜPLÜLÜ

Polisitemia Vera’da CXCL9-CXCR3 Sitokin Sinyal Yolağının Etkisi

Experimed

Cemil ALTUNAY, Akif Selim YAVUZ, Selçuk SÖZER TOKDEMİR

Howard Brenton’ın The Churchıll Play Adlı Eserinde Devlet Eliyle Uygulanan Toplumsal Şiddet

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Sedat BAY