Faruk YILMAZ, İlhan Kerem ŞENEL

SAĞLIK KURUMLARININ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sosyal Güvence

2019 - Sayı: 15

Sayfalar: 63 - 88

Benzer Makaleler

Zaman Temelli İş Aile Çatışması, Düşük Başarı Hissi ve İş Tatmini İlişkisi: Doktora Yapan Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Araştırma

Mustafa ARAS, Ahmet KARAKİRAZ

İşitme Kayıplı Gençlere Uygulanan Yapı Bilgisi Dersinin İyileştirme Sürecinin İncelenmesi

Çiğdem İSTEL, Yıldız UZUNER, Ümit GİRGİN, Sema ÜNLÜER, Güzin KARASU, Ayşe TANRIDİLER

Bir elektronik tasarım firmasında hata takip ve proje yönetim sistemi uygulaması

Sadık ARSLAN, Fatih YÜCALAR

YATIRIM KARARLARINDA ALINAN RİSK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Ömür SÜER

ANADOLU MANDALARINDA HATAY İLİ KÖY ŞARTLARINDA SÜT VERİM VE BİLEŞİMİNİN LAKTASYON DÖNEMİ VE VERİM MEVSİMİNE GÖRE DEĞİŞİMİ

Özel ŞEKERDEN, İbrahim TAPKI, Şerafettin KAYA

TAŞIMACILIK HİZMETLERİ

Orhan ŞENER

YÜZEYE UYGULANAN FOSFORİK ASİTİN TOPRAĞIN STRÜKTÜREL DAYANIKLlLlK DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Koray SÖNMEZ

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Elma Bahçesinde Elma Yaprakbükeni, Archıps rosanus (L.) (Lepidoptera:Tortricidae)’un Ergin Popülasyon Dalgalanması Üzerinde Araştırmalar / Investigations on the Adult Population Fluctuatıons of Apple Leaf-Roller, Archi

Bahattin KOVANCI, Nimet Sema GENÇER, Mehmet KAYA, Bülent AKBUDAK

المذىب النقدي عند "الدكتور نصر حامد أبو زيد" وموقفو من االحتجاج بالسنة رؤية نقدية

Ali Salih Mustafa

Operasyonel Mükemmellik Üzerine İsraflar İçin Bir Model Denemesi

Öğr. Grv. Dr. Mehmet Nuri İNEL, Prof. Dr. Hakan YILDIRIM