Naime KESKİN

KAYBOLAN BAĞLAR DEPRESYONUN GERÇEK NEDENLERİ VE BEKLENMEDİK ÇÖZÜMLER

LOST CONNECTIONS UNCOVERING THE REAL CAUSES OF DEPRESSION AND THE UNEXPECTED SOLUTIONS

Enderun

2019 - Cilt: 3 - Sayı: 2

Sayfalar: 109 - 110

Benzer Makaleler

Açık Kalp Cerrahisinde “Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği” Kullanılarak Yapılan Hasta Eğitiminin Hasta Kaygı Düzeyi Üzerine Etkisi

Tülin YILDIZ, Arzu MALAK, Sonay BALTACI GÖKTAŞ, Yücel ÖZEN

ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİNDE MOTİVASYONEL İNANÇLARI VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Ahmet KURNAZ, Canan ŞENTÜRK BARIŞIK

Ortopedi kliniğinde ameliyat edilen hastalarda ameliyat sonrası psikiyatrik belirtiler

Murat SEMİZ, Özhan PAZARCI, Önder KAVAKCI, Zekeriya ÖZTEMUR, Okay BULUT

Osteoartriti olan hastalarda bedensel belirtileri abartma, anksiyete-depresyon ve durumluk anksiyete düzeyleri

Müberra KULU, Filiz ÖZSOY, Murat KORKMAZ

Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Müzik Performans Kaygı Düzeyleri (Ankara-Gazi Üniversitesi Örneği)

Ceren DOĞAN, Belir TECİMER

Dil ve/veya Konuşma Sorunu Olan Çocukların Annelerinde Depresif Belirtiler

Şule Yılmaz, Memduha TAŞ, Dilber TEZEL

Çalışanların İletişim Kaygılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Altan AYAN, Prof. Dr. Agâh Sinan ÜNSAR, Kadir GÜLBAHAR

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN DEPRESYON DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Dilek ERGİN, Nesrin ŞEN, Nurten ERYILMAZ, Nurten Eryılmaz ERYILMAZ, Saadet PEKUSLU, Saadet PEKUSLU, Melek KAYACI, Melek KAYACI

ELİT TAKIM SPORCULARININ KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Dilşad MİRZEOĞLU, Canan ÇETİNKANAT

Diyabetli Çocuğu Olan Annelerin Aile İşlevlerinin ve Durumluk - Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Canset Tütüncüoğlu, İdil Kaya Balkan