Tekin AKGEYİK

Çalışan Devamsızlığını Etkileyen Faktörler (Tekstil Çalışanları Üzerine Bir Araştırma)

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2017 - Sayı: 72

Sayfalar: 35 - 54