Çalışan Devamsızlığını Etkileyen Faktörler (Tekstil Çalışanları Üzerine Bir Araştırma)

Öz Devamsızlık yaygın olarak çalışanın programlanmış mesaiye gelmemesi olarak tanımlanmaktadır. Ampirik araştırmalar çalışan devamsızlığında çeşitli demografik ve örgütsel değişkenlerin etkili olduğunu göstermektedir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren büyük bir tekstil şirketinin örneklemi kapsamında devamsızlığı etkileyen faktörleri incelemektir. İstatistiksel analizler, devamsızlık düzeyi ile yaş, kıdem, işin niteliği ve medeni durum arasında anlamlı bir korelasyon olduğunu göstermiştir. İlgi çekici bulgulardan birisi, devamsızlıkla deneklerin burçları arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki bulunmasıdır. Regresyon analizleri, eğitim ve kıdem düzeyinin çalışan devamsızlığının anlamlı belirleyicileri olduğunu ortaya koymuştur.

Kaynakça

Adebayo, Sulaiman O. and Nwabuoku, Chris U., “Conscientiousness and Perceived OrganizationalSupport as Predictors of Employee Absenteeism”, Pakistan Journal of Social Sciences,5 (4), 2008, 363-367.

Allisey, Amanda, Clarifying the Effort-Reward Imbalance Model: The Role of Personality, Deakin

University, PhD Thesis, Australia, 2011.

Banks, Jessie, Patel, Cynthia J., Moola, Mohammed A., “Perceptions of Inequity in the Workplace:Exploring the Link with Unauthorised Absenteeism”, SA Journal of Human ResourceManagement, 10 (1), 2012: 1-8.

Belhaj, Fozi Ali Salem, The Influence of Transformational Leadership and Job Characteristics onAbsenteeism Among Telecommunication Company Employees in Yemen, PhDThesis, University of Utara, Malaysia, 2012.

Block, Jorn, Goerke, Laszlo, Millan, Jose Maria and Roman, Concepcion, “Family Employees and

Absenteeism”, Economics Letters, 123 (1), 2014: 94-99.

Çelik, Adnan, Çakıcı, A.Burhan ve Fındık, Mehtap, “Çalışma İlişkilerinde AlgılananAdaletsizlik İle Örgütsel Bağlılık, İşe Devamsızlık ve İşten Ayrılma NiyetiArasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Sağlık KurumlarıÖrneği”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, C. 4 (2), 2015: 159 – 170.

Cohen, Aaron and Golan, Ronit, “Predicting Absenteeism and Turnover Intentions by Past Absenteeismand Work Attitudes”, Career Development International, 12 (5), 2007: 416-432.Compton, Pamela, Teacher Absenteeism in a City School District: 1998-1999, PhD Thesis, Mississippi

State University, Mississippi, 2001.

Darr, Wendy A, Examining the Relationship between Stress and Absenteeism: A Research Synthesis,

Concordia University, Quebec, 2004.

Demir, Mahmut, “İşgörenlerin Çalışma Yaşamı Kalitesi Algılamalarının İşte Kalma Niyeti ve İşe

Devamsızlık ile İlişkisi”, Ege Akademik Bakış, 11 (3), 2011: 453-464.

Drakopoulos, Stavros, A. and Aikaterini, Grimani, “The Relationship between Absence from Work andJob Satisfaction: Greece and UK Comparisons”, International Journal of HumanResource Management, 24 (18) 2013: 3496-3511.

Erol, Emrah, İşe Devamsızlık İle Kurum Kültürü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi,

 İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005, İstanbul,  

Frenkel, Steve, Orlitzky, Marc and Wallace, Catriona, “Accounting for Absence from Work in AustralianCall Centers: Re-enter Human Relations Theory?”, Presented at International HumanResource Conference Proceedings, 2005.

Hansen, Hans-Tore, Holma, Tor Helge, Islam, M. Kamrul and Naz, Ghazala, “Sickness Absence amongImmigrants in Norway: Does Occupational Disparity Matter?”, European SociologicalReview, 30 (1), 2014: 1-12.

Hoque, Ekramul and Islam, Mayenul, “Contribution of Some Behavioural Factors to Absenteeism ofManufacturing Workers in Bangladesh”, Pakistan Journal of Psychological Research,18 (3-4), 2003: 81-95.

Kandemir, Aysun, Hastane Çalışanları Arasında Sağlık Sorunları Nedeniyle Yaşanan İşte Var OlamamaVe İşe Devamsızlık Davranışı İle Maliyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi,Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, Ankara.Kehinde, A. Obasan, “Impact of Job Satisfaction on Absenteeism: A Correlative Study”, European

Journal of Humanities and Social Sciences, 1 (1), 2011: 25-49.

Keller, Joseph A., Examination of Gender, Pay, Age, Tenure, and Flexible Hours on Absenteeism, Ph.D

Thesis, Northcentral University, Arizona, 2008.

Laaksonen, M., Martikainen P., Rahkonen, O. and Lahelma, E., “Explanations for Gender Differences inSickness Absence: Evidence from Middle-Aged Municipal Employees from Finland”,Occupational and Environmental Medicine, 65 (5), 2008: 325-330.

Langenhoff, Wouter, Employee Absenteeism: Construction of a Model for International Comparison ofInfluential Determinants, Master Thesis, Erasmus University, Rotterdam, 2011.Love, Jesper, Holmgren, Kristina, Toren, Kjell and Hensing, Gunnel, "Can Work Ability Explain theSocial Gradient in Sickness Absence: A Study of a General Population in Sweden",BMC Public Health, 12 (163), 2012: 2-9.

Markussen, Simen, Roed, Knut, Rogeberg, Ole J. and Gaure, Simen, “The Anatomy of Absenteeism”,

Journal of Health Economics, 30 (2), 2011:  277–292.

Marzec, Mary L., Determinants of Absenteeism According to Health Risk Appraisal Data, PhD Thesis,

The University of Michigan, Michigan, 2013.

Mashonganyika, Oswald, The Relationship Between Job Satisfaction and Absenteeism: A Study of TheShop Floor Workers in a Motor Manufacturing Plant, Master Thesis, RhodesUniversity, South Africa, 2004.

Paola, Maria De, Absenteeism and Peer Interaction Effects: Evidence from an Italian Public Institute, The

Journal of Socio-Economics, 39 (3), 2010: 420–428.

Patton, Eric, “One Hundred Years of Absenteeism in the News: A Window into the Social ExpectationsSurrounding Absence from Work”, Proceedings of Annual Conference of theAdministrative Sciences Association of Canada, 26 (24), 2005: 1-13.

Romero, Troy A. and Strom, Kelly J., “Absenteeism in a Represented Environment”, International

Journal of Humanities and Social Science, 1 (15), 2011: 1-11.

Scoppa, Vincenzo and Vuri, Daniela, Absenteeism, Unemployment and Employment ProtectionLegislation: Evidence from Italy, IZA Journal of Labor Economics, 3 (3), 2014: 1-25.

SGK, “İş Kazası Ve Meslek Hastalığı İstatistikleri”, www.sgk.gov.tr, 2017.Statistics Canada, “Work absence statistics”, www.statcan.gc.ca, 13 Şubat 2016.Stewart, Nicole, “Missing in Action: Absenteeism Trends in Canadian Organizations”,

www.conferenceboard.ca, September 23, 2013.

Tanır, Ferdi, Doğankent Beldesindeki Bir Tekstil Fabrikasında Çalışma Ortamı, İş Kazası, İşeDevamsızlık ve İşçi Sağlığı Durumların Araştırması, Tıpta Uzmanlık Tezi, ÇukurovaTıp Fakültesi, 1998, Adana. 

Australasian Faculty of Occupational Medicine, Workplace Attendance and Absenteeism Report,

1999, Australia.

Time Ware, Workforce Management Study: Absenteeism, Productivity and the Bottom Line, 2015,

Lancashire.

U.S. Bureau of Labor Statistics, “Absences from Work of Employed Full-Time Wage and Salary Workers

by Occupation and Industry”, www.bls.gov, 13 Şubat 2017.

Weiner, Jon, “The Hidden Cost of Absenteeism”, www.workplaceoptions.com. October 06, 2010.Westhuizen, Christelle Van Der, Work-Related Attitudes as Predictors of Employee Absenteeism, Master

Thesis, University of South Africa, South Africa, 2006.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iusskd414269, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {35 - 54}, doi = {}, title = {Çalışan Devamsızlığını Etkileyen Faktörler (Tekstil Çalışanları Üzerine Bir Araştırma)}, key = {cite}, author = {AKGEYİK, Tekin} }
APA AKGEYİK, T . (2018). Çalışan Devamsızlığını Etkileyen Faktörler (Tekstil Çalışanları Üzerine Bir Araştırma). Journal of Social Policy Conferences , (72) , 35-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/36331/414269
MLA AKGEYİK, T . "Çalışan Devamsızlığını Etkileyen Faktörler (Tekstil Çalışanları Üzerine Bir Araştırma)". Journal of Social Policy Conferences (2018 ): 35-54 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/36331/414269>
Chicago AKGEYİK, T . "Çalışan Devamsızlığını Etkileyen Faktörler (Tekstil Çalışanları Üzerine Bir Araştırma)". Journal of Social Policy Conferences (2018 ): 35-54
RIS TY - JOUR T1 - Çalışan Devamsızlığını Etkileyen Faktörler (Tekstil Çalışanları Üzerine Bir Araştırma) AU - Tekin AKGEYİK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 54 VL - IS - 72 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi Çalışan Devamsızlığını Etkileyen Faktörler (Tekstil Çalışanları Üzerine Bir Araştırma) %A Tekin AKGEYİK %T Çalışan Devamsızlığını Etkileyen Faktörler (Tekstil Çalışanları Üzerine Bir Araştırma) %D 2018 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V %N 72 %R %U
ISNAD AKGEYİK, Tekin . "Çalışan Devamsızlığını Etkileyen Faktörler (Tekstil Çalışanları Üzerine Bir Araştırma)". Journal of Social Policy Conferences / 72 (Nisan 2018): 35-54 .
AMA AKGEYİK T . Çalışan Devamsızlığını Etkileyen Faktörler (Tekstil Çalışanları Üzerine Bir Araştırma). Journal of Social Policy Conferences. 2018; (72): 35-54.
Vancouver AKGEYİK T . Çalışan Devamsızlığını Etkileyen Faktörler (Tekstil Çalışanları Üzerine Bir Araştırma). Journal of Social Policy Conferences. 2018; (72): 54-35.