Eda GÜRLEN, Pınar KÖSEOĞLU

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “TOPRAK VE TOPRAK KİRLİLİĞİ” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR İLE ANALİZİ

ANALYSIS OF UNIVERSITY STUDENTS’ PERCEPTIONS TOWARDS “SOIL, SOIL POLLUTION” CONCEPTS WITH METAPHORS

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2019 - Cilt: 19 - Sayı: 1

Sayfalar: 243 - 256