Tekin AKGEYİK

ILO Sözleşmelerinin Onaylanmasını Etkileyen Faktörler (Afrika ve Ortadoğu Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma)

Factors Affecting The Ratification of ILO Conventions (An Empirical Study on African and Middle Eastern Countries)

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2019 - Sayı: 77

Sayfalar: 131 - 156