Yrd. Doç Dr. Bekir S. GÜR, Arş. Gör. Dr. Türker KURT

Türkiye’de Ailelerin Eğitim İhtiyaçları

Educational Needs of Families in Turkey

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

2011 - Sayı: 27

Sayfalar: -

Benzer Makaleler

Gecekondu Ailelerinin Eğitim Problemleri: Ümraniye M.K. Paşa Mahallesi Örneği

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Dr. Cihangir DOĞAN

FEN BİLİMLERİ PROGRAMI’NDAKİ MODELLEME KAZANIMLARININ ÖNEMİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Gürhan Bebek, Hakan Şevki Ayvacı, Ayşe Durmuş

.FARKLI ÖĞRENİM DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Metin ULUKÖY, Fatma DEMİRAĞ, Vasfi Kahya, Cemalettin DEMİRELİ

Küreselleşme ve Ağ Toplumları Odağında Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Eğitim

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hayriye ÖZTÜRK

Sınıf Öğretmenlerinin Liderlik Kavramına ve İlkokul Yöneticilerinden Bekledikleri Liderlik Davranışlarına İlişkin Görüşleri

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Soner DOĞAN, Hilal ÇALMAŞUR, Duran DEMİR

Antik Yunan Felsefesinde Ahlaki Eğitim Aracı Olarak "Müzik"

Değerler Eğitimi Dergisi

Ayna İSABABAYEVA APAYDIN, Fazlı ARSLAN

Psikolojik Danışman Adaylarının Yapılandırılmış Akran Grup Süpervizyonuna İlişkin Algıları ve Deneyimleri: Karma Desenli Bir Çalışma

Eurasian Journal of Educational Research

Gokhan ATIK, Zeynep ERKAN ATIK

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Eğitsel Bilgisayar Oyunları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ebru TURAN GÜNTEPE, Necla DÖNMEZ USTA